ریموند عملکرد نوع

ریموند عملکرد نوع

بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني فصلنامه ها دانشگاه…

 • >
 • >
 • >
 • >

... تئوريهاي انگيزش كه توسط ريموند كتزل و دونا تامپسون مطرح شده است تئوري هاي ... با توجه به اهميت شناخت نوع انگيزه ها در راستاي افزايش عملكرد و بهره وري نيروي...

بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه فصلنامه کتابداری و اطلاع…

 • >
 • >
 • >
 • >

انگیزه های اصلی برای ایجاد این مشارکت، در نوع عملکرد کتابخانه برای برقرار ساختن ... از نظر اهداف و عملکرد میتواند منجر به تزریق اطلاعات از نوع بازخوردی به بدنة نظام ... ریموند ویلیامز، چارلز موریس، میکی اسمیت، جرج گردن، رونالد بنژ، دنیس لانگی.

بررسی عملکرد سیستو لیک بطن چپ به وسیله اکو کاردیو گرافی…

 • >
 • >
 • >
 • >

اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی –عملکرد سیستولیک بطنیسندرم داون .... در افراد مبتلا به تریزومی 21 بزرگ تر از 3 سال نوع لوسمی مشابه کودکان بدون سندرم داون که ...... 43) Joseph Seward, Rick A, Raymond J, Heart disease in persons with Down...

هوش سیال و هوش متبلور را بشناسیم سایک نیوز

 • >
 • >
 • >
 • >

24 آگوست 2016 ... ... که هوش مفهوم واحدی است تا زمانی که ریموند کتل (Raymone Cattel) ما را با مفاهی. ... دو نوع بیان شده هوش توسط قسمت هایی جداگانه در مغز مدیریت شده و...

امآرآی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

در همان زمان در سال ۱۹۷۱ دانشمند آمریکایی ارمنی تبار ریموند دامادیان استاد دانشگاه ... بسته به اینکه چه نوع دنباله پالسیی انتخاب شود، و پارامترهایی مثل TE و TR چگونه...

ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪ

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﯼ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﺓ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ۵۶ .... ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ. 1 Raymond et al ... ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ. –. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ...

بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت…

 • >
 • >
 • >
 • >

بنابر دو دیدگاه موجود راجع به تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد و ارزش شرکت (مثبت و منفی)، می توان ارتباطبین ساختار سرمایه با عملکرد و ... نوع مقاله: مقاله پژوهشی ... ریموند. ( 1386 ). مدیریت مالی، ترجمه ، علی جهانخانی و علی پارسائیان، جلد 1 و 2

کیفیت خدمات | بانیک

 • >
 • >
 • >
 • >

4 سپتامبر 2012 ... درحالی که مفهوم ادراک عملکرد خدمات می تواند به راحتی فهمیده شود، دیدگاه های .... همچنین باباکوس و بالر[۱۵] در ۱۹۹۲ مدعی شدند بعد داشتن کیفیت خدمات احتمالا وابسته به نوع خدمت تحت مطالعه بوده .... Keong, Raymond, T. C. (2006).

میگنا ریموند کتل؛ زندگینامه و نظریات

 • >
 • >
 • >
 • >

20 جولای 2011 ... Raymond Bernard Cattell ... زندگینامه ريموند کتل (تولد: 1905 ، درگذشت: 1998) ..... روش تحلیل عاملی شامل مطالعه گروه بزرگی از افراد ومحاسبه عملکرد میانگین آنها در انواع ... کتل طرفدار دو نوع تحلیل عاملی است :شیوه RوشیوهP.

ناکجاآباد و خشونت :: کارل ریموند پوپر :: ترجمه: رحمان…

 • >
 • >
 • >
 • >

29 سپتامبر 2008 ... ناکجاآباد و خشونت :: کارل ریموند پوپر :: ترجمه: رحمان افشاری ..... علیرغم تحمل هر نوع فداکارى براى حصول اطمینان از عملکرد عقلانى ممکن است ره به...

،آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﺳﯿﺎب.... ﺟﺖ ﻣﯿﻠﻬﺎ ﺗﻮ

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ، ﺳﺎﯾﺰ ورودي، ﺳﺎﯾﺰ ﺧﺮوﺟﯽ ، رﻃﻮﺑﺖ، وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺎده و... آﺳﯿﺎب. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ... ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﮐﺎراﯾﯽ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ. ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ... داري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع. آﺳﯿﺎب ﺳﭙﺮاﺗﻮر. ،. ﺟﺖ ﻣﯿﻠﻬﺎ. ، رﯾﻤﻮﻧﺪ و ... : . ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ. ﺗﺎ ﺳﺨﺘﯽ. 9,6. Mohs. . ﺧﻮراﮐﯽ.

امکان سنجی استقرار روش کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی…

 • >
 • >
 • >
 • >

یکی از روشهای ارزیابی عملکرد سازمان، روش کارت امتیازی متوازن میباشد که به بررسی ... معیارهای غیرمالی نیز در ارزیابی عملکرد پی بردهاند ولی از ارزیابی متوازن بهطور مستمر استفاده نمیکنند. ... نوع مقاله: مقاله پژوهشی .... Papp, Raymond (1999).

سنجش متغییرهای مالی ارزیابی عملکرد شرکتهای بورس اوراق…

 • >
 • >
 • >
 • >

متغییرهای مالی عملکرد در دو دسته مذکور برای سه سال ارتباط معنی داری. داشته و به .... است زیرا تعیین نوع معیارها، نوع همبستگی بین آنها و نی. ز تعیین ارزش و وزن هر...

طراحي مباني نظام ارزيابي عملكرد سازمانهاي فرهنگي …

 • >
 • >
 • >
 • >

7 فوریه 2007 ... اگر بخواهيم تعاريف متنوع از فرهنگ را با توجه به دامنه عملكرد و نوع استفاده ... همچون تعريفي كه ريموند ويليامز از آن سخن ميگويد (مجموعه آثار فكري و...

فاریس Hamilton Watch

 • >
 • >
 • >
 • >

مسافت سنج بر حسب م رت یا مایل. عملكرد. زمان س رپ ی شده برروی زه چرخان ب ری ... باتری ساعت میتواند برحسب نوع ساعت، سایز آن و مقدار انرژی مرص ز.

بررسی اثر بخشی ورزش آیروبیک بر بهبود عملکرد دیاستولی قلب…

 • >
 • >
 • >
 • >

نوع طرح, کاربردی ... هدف از اجرا, در صورتیکه ورزش در بهبود عملکرد دیاستولی قلب در بیماران CABG مؤثر باشد می توان پیشنهاد کرد به ... Cheak – Man y, Leonard , Man FL, David ews, Raymond ,chu PL, Effect of a cardiac rehabilitation...

اصل مقاله فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

 • >
 • >
 • >
 • >

فناوری های پیشرفته ی تولید، اولویت های رقابتی، دسته بندی، عملکرد. 1 . عضو هیأت علمی دانشکده ... نوع از فناوری ها نیاز به توسعه ی سرمایه گذاری در سال های متعدد دارند. چنانچه در بخش های بعدی ..... 1 . Fawcett Myers. 2 . Raymond StPierre...

ارزیابی عملکرد مالی واحدهای مرغداری گوشتی ... پژوهش های…

 • >
 • >
 • >
 • >

10 فوریه 2017 ... ارزیابی عملکرد مالی واحدهاي مرغداري گوشتی شهرستان تبریز. 91 .... ريموند .پي. نوو. 1985. (. نسبت جاری. يکي. از. شناخته. شد. ه. ترين. و رايج. ترين.

آزمایشگاه اریترون آدرنولوکودیستروفیXLinked ...

 • >
 • >
 • >
 • >

21 آگوست 2017 ... در نوع کلاسیک، شروع علایم بین 4 تا 8 سالگی می باشد که علائم اختلال بیش فعالی با ... پیشرفته، اختلال عملکرد جنسی، اسفنکتر و همچنین اختلال در عملکرد غده فوق کلیوی همراه خواهد بود. ... Steinberg SJ, Moser AB, Raymond GV.

بررسي ارتباط اختلال عملكرد جنسي با وضعيت رواني در زنان…

 • >
 • >
 • >
 • >

معرفي يک بيمار مبتال به اختالل دوقطبي نوع يک که هم. زمان دچار انواع مختلف ..... Raymond NC, Coleman E, Ohlerking F, Christenson. GA, Miner M. Psychiatric...

اقتصاددانان فعال در زمینه سرمایهگذاری مستقیم خارجی

 • >
 • >
 • >
 • >

1 فوریه 2014 ... ... و تاثیرات این نوع سرمایهگذاری بر عملکرد اقتصاد بریتانیا آغاز کرد؛ ... ریموند ورنون در سال 1913 میلادی، در شهر نیویورک دیده به جهان گشود و در...

تطبيق شخصيت پردازی در داستان های كوتاه ايراني و خارجي

 • >
 • >
 • >
 • >

20 مه 2009 ... نادرست نبود؛ فقط نوع قضاوت تاحدی دور از انصاف و آگاهی بود. همة ما می ..... باتوجه به شخصيت های ورودی و خروجی در داستان كوتاه. 14ـ3ـ1. عملكرد ... عملكردهای مينياتوری، خروجی های غيرقابل پيش بينی می آفرينند و برخی نيز مانند ريموند.

رابطه بین راهبرد رقابتی و عملکرد مالی در بانکهای تجاری…

 • >
 • >
 • >
 • >

رابطه بین راهبرد رقابتی و عملکرد مالی در بانکهای تجاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. ... همچنین در این پژوهش مشاهده شد که بین بازده سرمایه گذاری بانکها بر اساس نوع راهبرد تفاوت معناداری وجود نداشته است. Abstract .... Miles, Raymond.

ﮔﺬاري در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮ

 • >
 • >
 • >
 • >

اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻧـﺮخ ﺑـﺎزده ﻣـﻮرد. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺷﺮﻛﺖ ..... ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن رﻳﺴﻚ ﺗﺠﺎري، ﻣـﺎﻟﻲ و رﻳـﺴﻚ ﻧﻘـﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد . اﻳـﻦ ﻧـﻮع. رﻳﺴﻚ را ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﺮﺗﻔﻠﻴﻮ ﻛﺎﻫﺶ د. اد ..... ﻧﻮو، رﻳﻤﻮﻧﺪ ﭘﻲ . ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺎﻟﻲ، ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺟﻬﺎﻧ.

تاریخ واقعی کمونیسم تاریخ واقعی کمونیسم حزب کمونیست ایران م ل…

 • >
 • >
 • >
 • >

ریموند لوتا نویسنده: ... Lotta, Raymond (2014) You Don't Know What You Think You ..... بی اساس، خلق افسانه های بی پایه از عملکرد رهبران کمونیست و نسبت دادن .... که به آینده بشریت فکر می کند و همچنین کسانی که تاریخ اجتماعی نوع بشر.

900 K

 • >
 • >
 • >
 • >

2017, 7(4),2137. تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر کاهش اضطراب ورزشی و افزایش عملکرد ورزشکاران ..... استنباطي هم با توجه به نوع پژو. هش،. ماهیت متغیرهاي .... دهنده افزایش عملکرد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود )ریموند و همکاران،. 1339. (.

مقاله بررسی ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنان با کارت…

 • >
 • >
 • >
 • >

این مقاله روش ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان را با کارت امتیازی متوازن BSC و مدل ... ریموند ای.نوا, توسعه ی کارکنان, ترجمه دکتر ناصر بورصادق.سعید علی ... آریاداد. ... نوع مرکز: تعداد مقالات: ۹۴۰. در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه...

بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني (مطالعه موردي كاركنان…

 • >
 • >
 • >
 • >

اين مقاله، درصدد بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني بر عملكرد ... آخرين طبقه بندي معاصر از تئوري هاي انگيزش كه توسط ريموند كتزل و دونا تامپسون مطرح شده ... با توجه به اهميت شناخت نوع انگيزه ها در راستاي افزايش عملكرد و بهره وري نيروي...

تأثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در…

 • >
 • >
 • >
 • >

سهام، رقابت بانکی، توسعۀ بازار سهام و توسعۀ بخش بانکی را بر عملکرد بانک ها بررسی می کنیم. عملکرد بانک ها در ... پژوهش حاضر از نوع پس رویدادي)با استفاده از اطالعات گذشته(، و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. ..... پی نوو، ریموند. 1383.

هکر کیست؟

 • >
 • >
 • >
 • >

نوعی از دستکاری خلاقانه در وسایل و تجهیزات برای بهبود عملکرد آن ... واژهٔ هکر لزوما به معنای یک هکرِ نرمافزار نیست، منش هکرها میتواند در هر نوع علمی به کار رود. ... میتوانید به تاریخچهٔ هکرگری و چگونه یک هکر شویم نوشتهٔ اریک ریموند مراجعه کنید.

بررسی مصرف انرژی نهفته در بافت های مسکونی نمونه موردی: شهر…

 • >
 • >
 • >
 • >

به منظور محاسبه انرژی نهفته ابتدا انرژی ساختمان ها بر اساس نوع سازه و با کمک ... 3 نهفته از جمله پارامترهای اصلی در ارزیابی عملکرد زیستمحیطی ساختمان ها است و...

بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﮐـﺎرﺑﺮد ﺗﺼـﻮﯾﺮ ... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ. ﻣﻘﺪﻣﻪ ... Raymond. 3. ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎري از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ. ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺟ ... ﻧﻮع ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ، در ﺷـﯿﻮه.

چطور پرو | انواع سازمانها از نظر هماهنگی استراتژی و ساختار…

 • >
 • >
 • >
 • >

ریموند مایلز (Raymond Miles) و چارلز اسنو (Charles Snow) رابطهی بین ساختار و ... مایلز و اسنو سازمانها را با توجه به میزان و نوع تغییر در محصولات و بازار هر یک، ... کسب موفقیت، ضرورتی برای تغییر وجود ندارد، عملکرد بهتری از خود نشان میدهند.

به اشتراک گذاشتن در :