میل شکل مدنی

میل شکل مدنی

آئین دادرسی مدنی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

وجود این مقررات بیانگر این واقعیت است که افراد نمیتوانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند. آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده...

جامعه مدنی در ایران امروز

 • >
 • >
 • >
 • >

افزایش نزاع های سیاسی در سطح قدرت و میل مجدد سیستم به تمرکز بیشتر با حذف ... ج) نظارت و کنترل شدید دولت: بسیاری از نهادهای به اصطلاح مدنی شکل گرفته در...

خیزش زنان: آموزش مدنی و نقش آن در تقویت اقتصادی …

 • >
 • >
 • >
 • >

13 آوريل 2016 ... سازمانی به نام مجمع اقتصادی سوریه (اس ئی ئف) در شکل دادن به ... تمایل زنان در جوامع پناهجویان به اینگونه آموزش ها دارد، بلکه نشانگر میل آنها به ایفای...

مخاطرات تدوین قوانین مدنی ایران؛ خطابه ای از محمد علی…

 • >
 • >
 • >
 • >

11 نوامبر 2011 ... مخاطرات تدوین قوانین مدنی ایران؛ خطابه ای از محمد علی فروغی .... از دست زحمت زلف ها بنا گذاشتم که موی سرم را به شکلی که حالا معمول است و همه دارند در آورم. ... مابی ما مضمون می گفت که آقایان سکنجبین را با کارد و چنگال میل می فرمایند!

پیام آفتاب قانون مدنی

 • >
 • >
 • >
 • >

ماده 19 – در مورد شرايط موضوعي صحت ازدواج، قوانين متبوعه هر يك از زوجين تطبيق مي گردد، و در شرياط شكلي ازدواج، احكام قانون مملكتي رعايت مي گردد كه ازدواج در...

احزاب سیاسی، نماد استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی …

 • >
 • >
 • >
 • >

29 آگوست 2014 ... احزاب به عنوان حلقه واسط جامعه مدنی و قدرت عمل کرده و در نظام های مردمسالار بین ... قدرت سیاسی ذاتا میل به گسترش دارد و هدف این گونه از دوگانهپردازی های .... هدف از ارائه این طرح این بوده که نحوه شکل گیری و ثبت حزب به گونه ای باشد که...

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪء ﻣﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺟﺎﻣﻌﻪء ﻣﺪﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﺎﻣﻌﻪء ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﺵ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄـﻪء ... ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪء ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی، ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﻗـﺪﺭﺕ ﺳﯿﺎﺳـﯽ. ﺣﺘﻤﯽ ﺍﺳﺖ ... ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺭﻡ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺩﺭ ...... ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺩﺍوﺭی ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮی وﺍﮔـﺬﺍﺭ ﮐﻨـﺪ، ﺁﺩﻣﯿـﺎﻥ ﺑـﻪ ﻣﯿـﻞ و.

مسؤولیت مدنی وزارت عدلیه

 • >
 • >
 • >
 • >

نظام سیاسی است که بر بنیاد اراده آزاد شهروندان شکل می گیرد و .... مدني او جزايي قانون سرغړونه او د پوليسو دندي د هغوي په اړوند ..... که بدون اراده و میل شخص بوجود.

فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی تریبون…

 • >
 • >
 • >
 • >

فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی | تریبون زمانه تریبونی است در ... شود، توسط دولتهای ایدئولوژیک به شکلی بسیار خشن تر وحشیانه ترصورت می پذیرد. ... گرایانه بشر( جان استوارت میل) همین نظم سرمایه داری موجود را بشیوه اصولی بکار...

نظري گذرا بر حقوق مدني زن در شريعت و قانون …

 • >
 • >
 • >
 • >

آنها به شکل مال موروث به وارثت گذاشته ميشدند، حق تصرف اموال را نداشتند، در مراسم مذهبي ... زنان بالغ و رشد يافته ميتوانند با ميل و اشتياق و رضايت خاطر به تمام يا...

بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران مجله حقوقی دادگستری

 • >
 • >
 • >
 • >

نمی باش د، اما اگر متعهد به ميل و اراده ي خود، اين تعهد را ايفا نمايد، دعوای اس ترداد. او مس موع ... دي ن موضوع ماده ي 266 قانون مدني از مصاديق تعهدات طبیعي محس وب .... بلکه تعهد در کامل ترين حد متصوره در عالم واقع وجود دارد، اما به داليلی نوعاً شکلی.

ایرنا کنشگران مدنی و فردای بهتر تهران

 • >
 • >
 • >
 • >

26 آوريل 2017 ... تهران ایرنا «کنشگران مدنی و فردای بهتر تهران»، «پایتخت نشینان ... در صد سال گذشته که شکل جدیدِ مشارکت ایرانیان در اجتماع شکل گرفت ... امید است فرهنگسازی و روش برخورد در جامعه نسبت به بانوان به سویی میل کند که آن ها...

ژان ژنه و نافرمانی مدنی | رادیو زمانه

 • >
 • >
 • >
 • >

23 دسامبر 2010 ... ژان ژنه و نافرمانی مدنی | زمانه: رسانه مستقل برای عرضه اخبار، گزارش، ... سیمون دوبوار روحیهی ژان ژنه را به این شکل وصف میکند: میل به آزادی، چنانکه...

جامعه مدني در ايران امروز شورای برنامه ریزی مدارس علوم…

 • >
 • >
 • >
 • >

30 نوامبر 2014 ... افزايش نزاع هاي سياسي در سطح قدرت و ميل مجدد سيستم به تمرکز بيشتر با ... ج) نظارت و کنترل شديد دولت: بسياري از نهادهاي به اصطلاح مدني شکل...

جامعه مدنی: گفتارها، زمینهها و تجربهها، اثر کاظم علمداری |…

 • >
 • >
 • >
 • >

کتاب «جامعه مدنی: گفتارها، زمینهها و تجربهها»، اثری از کاظم علمداری (جامعهشناس و از ... کتاب به نقش جامعه مدنی در شکل گیری، پایداری و محافظت از دمکراسی، و رابطه آن ... را تماشا کنید، تا بتوانید آن ها را، هر زمان و در هر مکان، طبق میل خودتان، مطالعه کنید.

سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)

 • >
 • >
 • >
 • >

اما حكومتمندی نولیبرال همچنین یك اقتصاد میل جدیدی را شكل میدهد که خود ..... در جمهوری اسلامی مبارزاتی شکل می گیرند و ابعاد سراسری پیدا می کنند، که مقابله با آن ... صنفی، سندیکایی، مدنی، انسانی و تنها پافشاری بر بدیهیترین حقوق کارگر، حتی در...

نافرمانی مدنی – حزبِ سکولارِ ایران

 • >
 • >
 • >
 • >

23 آوريل 2016 ... نکته: بسیاری از هموطنان، از نافرمانی مدنی به عنوان پیکار خشونت پرهیز یاد می ... حکومت های دیکتاتوری، تنها به شکل اتفاقی، قدرت را به دست گرفته اند. .... رابطه اش را با حاکم قطع کند، آنگاه قدرت حاکم به سمت صفر میل خواهد نمود.

مجموعه مقالات مدنی

 • >
 • >
 • >
 • >

درموسسه ملي همه چيز مطابق ميل آدم نمي تواند شكل بگيرد و چيزهايي است كه خلاف ميل آدم منحيث يك واقعيت ملي مي آيد وآدم بخاطر ايجاد يك مديريت سالم به همان واقعيت ها...

جامعه مدنی ویکی فقه

 • >
 • >
 • >
 • >

در رم باستان، سیسرون (۱۰۶ـ۴۳ ق م) جامعة مدنی را جمعیتی میدانست که به شکلی سیاسی و .... (۱۵) لین لنکستر، هگل، آگوست کنت، جان استوارت میل، در خداوندان اندیشة...

عملیات جراحی زیبایی و مسائل حقوقی ناشی از آن

 • >
 • >
 • >
 • >

باره. عمل جراحی زیبایی. قواعدی. وجود ندارد. با وجود این،. مسؤولیت. مدنی. پزشک. با توجه به قواعد. و .... عمل جراحی بر طبق میل. و خواسته وی انجام نشده است و وی ... است: یکی جراحی که با هدف بازسازی ساختار عادی بدن برای ارتقای شکل. ظاهری بیمار انجام می.

جامعه مدنی در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان مطالب خلص…

 • >
 • >
 • >
 • >

داکتر عبداهلل گفت، جامعه مدنی میتواند باالی حکومت به همان شکل حساب کند که ..... میل. شدند . مجموعاً،. 328. پرسشنامه در. 21. والیت تکمیل شد و تحلیل ابتدایی آن.

مهندس عبدالغني الجند (ssrrr22) | Twitter

 • >
 • >
 • >
 • >

The latest Tweets from مهندس عبدالغني الجند (ssrrr22). مهندس مدني ، مهتم بنشر وتبادل الخبرات ، أؤمن ان التفاصيل تصنع التميز ، مؤلف كتاب اخطاء في البناء...

عوامل عمدۀ خشونت در خانواده | شبکه جامعه مدنی و حقوق…

 • >
 • >
 • >
 • >

بدین شکل، یک چرخۀ خشونت بوجود آمده که والدین و اعضای بزرگ خانواده، خشونت را به ... باشد و یا حتی اگر میل نداشته باشد، میتواند به طفلش شیر ندهد و درینگونه موارد،...

شکل دیگر مدنیت و تمدن دنیای اقتصاد

 • >
 • >
 • >
 • >

1 سپتامبر 2015 ... پژوهشگران و جامعهشناسان معتقدند علت گرایش انسان به زندگی شهری و اجتماعات مدنی میل طبیعی و گرایش ذاتی انسان به زندگی جمعی و تمایل او به...

جامعه برین جستاری در جامعه مدنی و جامعه دینی ویرایش…

 • >
 • >
 • >
 • >

فرگوسن، استوارت میل و آدام اسمیت تحول مهم در مفهوم سازی جامعه به وجود آوردند. ... در این منظر، جامعه مدنی به عنوان قلمرو ارضای خواسته ای خصوصی به شکل طبیعی زندگی...

عکس یادگاری با ویرانههای سوریه، وجدان اخلاقی و اقتدار جهانی …

 • >
 • >
 • >
 • >

22 مه 2016 ... پنج سال از نخستین روزی که سوریها برای مطالبات مدنی به خیابان آمدند میگذرد. ... در عین حال، میل ترکیبی و تعاقب تاریخی میان ناسیونالیسم و...

قانون مدني

 • >
 • >
 • >
 • >

قانون مدني. مقدمه. در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم. ماده1 مصوبات مجلس شوراي ...... نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود0.

ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎي زﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟ مطالعات توسعه…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﭘﺬﯾﺮي از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﻏﺮب را ﺷﮑﻞ داده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎص داﺧﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ... ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪﻧﯽ زﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺳﻮي زﻧﺎن ...... ﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. .7. در ﻫﺮ دو دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ،. ﻣﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘ. ﻬﺎ.

فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه برای کاهش آلودگی هوا در…

 • >
 • >
 • >
 • >

چندی قبل تعدادی از جوانان و فعالان مدنی در کابل، خمیه اعتراضی به شکل مدنی نسبت به رهایی 31 مسافر ربوده شده برپاکرده بود و سرانجام دولت مجبور شد تا به این...

پروژه ناتمام جامعه مدنی ایرانی « چراغ آزادی

 • >
 • >
 • >
 • >

دوم توسعه سیاسی زمانی امکان تحقق مییابد که جامعه مدنی نهادینه شده و مقتدر وجود داشته ... از آزادی نسبی برخوردار شوند و امکان تضارب آرا شکل بگیرد، سازمانهای غیردولتی ... بیشکل، بیرنگ و همسان به جامعهای رنگارنگ، متنوع و سازمان یافته میل میکند.

جهانبگلو: چرا جامعه مدنی از نظر هگل ناکامل است رادیو…

 • >
 • >
 • >
 • >

24 مارس 2014 ... بخش پيشين « آزادی و جامعه مدنی» را در اينجا می توانيد بخوانيد و مشاهده کنيد. ... يک اخلاق عينی آشنا میشوند که اين اخلاق عينی ناکامل است و در شکل دولت شکل کامل خودش را به دست میآورد. ... چون در نهاد موسسه ميل به يک امنيت فردی هست.

بررسی اثر ضد قارچی نانو ذرات نقره بر روی عوامل مولد ولوواژینیت…

 • >
 • >
 • >
 • >

افسانه اصغری۱، نوشین نقش ۲، محبوبه مدنی۱ ... روش های معمول قارچ شناسی شامل: شکل ظاهری بر محیط کورن میل آگار، کروم آگار و ایجاد لوله زایا استفاده گردید. جهت بررسی اثرات ضد قارچی نانوذرات نقره کروی شکل با قطر 10 نانو متر بر روی ایزوله ها، قطر...

جنسیت و اخلاق مدنی ماهنامه گزارش

 • >
 • >
 • >
 • >

12 آگوست 2015 ... اخلاق مدني اخير صرفاً با توصيه و تذكر و ترويج حكم سفسطهآميز "آنچه بر خود ... اخلاقيات از اين حيث نه به شكل مبارزه فردي و ارادي با رذايل دروني و ... ديگري و حتي عقل و عاطفه يا غريزه و ميل گام برميدارند؛ زيرا عوايد مستقيم اين همياري...

به اشتراک گذاشتن در :