عمل فرآیند مغناطیسی در کرج

عمل فرآیند مغناطیسی در کرج

مهندسی فرآیند خطوط تولید سرامیک فن آوران آریا…

 • >
 • >
 • >
 • >

مهندسی فرآیند خطوط تولید سرامیک، عمده ترین و تخصصی ترین خدمت گروه صنعتی فامکو، ... عمل آسیاب کردن به منظور رسیدن به یک مخلوط یکدست معمولا تا دانه بندی 63 میکرون صورت می گیرد. ..... 7 دانسیمتر، فلومتر، ویسکوزیمتر، شیکر مغناطیسی ... 21 بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)، روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک 12...

بررسی تجربی و مدل سازی ترمودینامیکی فرآیند استخراج ... …

 • >
 • >
 • >
 • >

23 دسامبر 2014 ... هم چنیــن اثــر دمــا بــر عمل کــرد اســتخراج نیــز ... تاثیـر مقـدار رطوبـت و نسـبت حـال بـر فرآينـد اسـتخراج لیپیـد بـه کار گرفتـه .... پژوهشــکده انــرژی کرج)وابســته بــه ســازمان ... 2۵°C 1۸0 در rpm مغناطیســی بــا ســرعت چرخشــی.

سنجش از دور موسسه سنجش از دور بصیر

 • >
 • >
 • >
 • >

برای این منظور، واسطه های مختلفی مانند میدان جاذبه، میدان مغناطیسی، امواج صوتی و انرژی ... منبع انرژی یا روشنایی: اولین لازمه سنجش از دور، یک منبع انرژی است که عمل روشن سازی یا ... کاربرد: جزء پایانی فرآیند سنجش از دور عبارتست از استفاده از اطلاعات ... اقدام به خرید و نصب یک ایستگاه گیرنده تصاویر ماهوارهای در ماهدشت کرج نمود.

حرکت به سمت مدیریت حرفهای دنیای اقتصاد

 • >
 • >
 • >
 • >

21 مه 2017 ... ... ایران تاکنون قدری با تانی عمل کردهاند. البته باید اذعان داشت که فرآیند بازگشت ایران به فضای بانکی بینالمللی با دشواریهایی نیز مواجه است.

بازرسی ذرات مغناطیسی MT بازرسی جوش

 • >
 • >
 • >
 • >

24 ژانويه 2017 ... البرز، کرج، آزادگان خيابان مطهري، نبش شاهد2، ساختمان آناهيتا، واحد6 ... بازرسی ذرات مغناطیسی MT در این روش از تست غیر مخرب جوش میتوان ار یک ... در اثر این عمل قطعه خاصیت آهن ربایی پیدا می کند. ... این فرآیند به عنوان مغناطیس طولی شناخته شده است زیرا خطوط شار مغناطیسی از یک پا به طرف دیگر حرکت می کنند.

مشخصات سیستم های UV دستگاه تصفیه آب واترفال

 • >
 • >
 • >
 • >

8 دسامبر 2015 ... انجام عمل ضد عفونی بدون استفاده از مواد شیمیاییکاهش باکتری ،ویروس وتک یاختگان99/99% ... Domestic water purifier royal, water purifier in Karaj, ... رنگ در تصفیه آب · فرایند نانو ذرات مغناطیسی در تصفیه آب خانگی...

گروه مهندسي كامپيوتر/دکتر دانشگاه قم

 • >
 • >
 • >
 • >

هوش تجاري (از ايده تا عمل) ... Developing an Adaptive Fractional Model of a Magnetic Structure using Evolutionary Algorithm, IEEE ... شناخت و معرفي زبانهاي گردش کار و طراحي فرآيند مطالعه موردي آموزش دانشگاه قم، دومين همايش ملي کامپيوتر 1392 ...... ٦ قضيههاي ناتماميت گودل، همايش علمي استادان و دانشجويان، دانشگاه آزاد کرج، ١٣٨٣.

ماشین لباسشویی سامسونگ مدل K149 اورجینال از نمایندگی سامسونگ در…

 • >
 • >
 • >
 • >

اصفهان · کرج · مشهد .... همچنین ال سی دی خوانای این لباسشویی، بسیار راحت فرایند شستشو را کنترل می نماید. ... اندازه و مقدار آب و ماده شوینده مورد نیاز را کشف می نمایند که این عمل در انتخاب برنامه ی شستشو موثر است. ... این تکنولوژی پیشرفته با استفاده از حسگرهای ۳ بعدی ارتعاشی و سیستم های مغناطیسی قوی، صدا و لرزش را در موقع...

Fasle 0 نشریه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر…

 • >
 • >
 • >
 • >

کرج، پژوهشگاه استاندارد، گروه پژوهشی پتروشیمی. چکـیده . ... نیازمنـد تسـلط کامـل بـر فرایندهای شـیمیایی به ویـژه در زمینه مواد پالسـتیکی و جوهر. اسـت. در ایـن مقالـه، پـس از ذکـر .... کارتهـای دارای نـوار مغناطیسـی اسـتفاده میکننـد، بـه دالیل. (Online( دارای ..... میتـوان یـک مرحلـه از فراینـد تولیـد، یعنی انجـام عمل چاپ. با اسـتفاده از...

پايان نامه هاي دفاع شده پرديس البرز دانشگاه تهران

 • >
 • >
 • >
 • >

دکتر ايرج مهدوي, طراحي مكانيزم انتخاب عملگرهاي محصول همگرا براي فرايند .... ۹۶/۷/۱۱, دکتر مراد كريم پور, تحليل تاثيرات تغييرات تنش ناشي از عمل تعويض مفصل زانو بر .... مقطع متوسطه شهر كرج, مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي ..... دکتر احمد اميري, تركيبات نانومتخلخل مغناطيسي: سنتز، شناسايي و اصلاح...

821 K پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه

 • >
 • >
 • >
 • >

برای استخراج فلز سمی جیوه و سرب بسیار گزینشی عمل می ... ذرات مغناطیسی اصالح شده با پلیمر، میکرواستخراج، فلزات سنگین، نمونه ... پژوهشگاه استاندارد، کرج ..... جهت رسیدن به شرایط بهینه استخراج پارامترهای مؤثر در فرایند جذب و واجذب نظیر.

ﺑﻪ رده ﯽ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗ ﺑﺮرﺳﯽ ورود ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳ…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻫﺴﺘﻪ اي، ﮐﺮج، اﯾﺮان. )3. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ، .... ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ... ﯾﺎ از. ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎص. و ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ. ﺧﺎص ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ. ﻋﻤﻞ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ.

مهندسی پزشكی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء…

 • >
 • >
 • >
 • >

صفحه اصلی بخش کنترل و درمان صرع · معرفی بخش · فرایند فعالیت بخش ... از 3000 نوع دستگاه هاي پيشرفته و تخصصي همچون MRI با قدرت مغناطيس 3 تسلا كه در نوع ... عملكرد و اپراتوري دستگاههاي پزشكي موجود در بخش هاي عمومي، ويژه، اتاق هاي عمل و...

( 16 ﯾﮏ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪازه ) ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻣﺎي ﺣﻤﺎم ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺗﻐ (JAMT) مجله…

 • >
 • >
 • >
 • >

18 ژوئن 2014 ... ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﭼﻮن. CdCl2. ،. NH4NO3 ... ﮐﺮج، ﻣﺸﮑﯿﻦ دﺷﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻮاد و اﻧﺮژي. ﺗﻠﻔﻦ .... ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﮕﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل واﮐﻨﺶ از ﻧﻈﺮ. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﻮﺟﺐ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ... ﻋﻤﻞ ﺟﺬب درﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزك، اﺑﺘﺪا ذرات. ﮐﻠﻮﺋﯿﺪي ﺗﺸﮑﯿﻞ...

ژئومورفیک های شاخص از طریق آبخیز کرج حوضه ساخت نو زمین های…

 • >
 • >
 • >
 • >

در استان البرز و در باال. دست مهرشهر. کرج. واقع. شده. است. به دلیل. قرارگیری .... عمل. ک. اوش. رودخانه. نسبت. به. باالآمدگ. ی. یک. یناح. ه،. از. هم. یپاش. دن. شبکه ...... و بین فرایندهای ژئومورفیک تعادل نسبی در مقایسه با سایر مناطق برقرار است. ..... and Lake System, Southeast Spain: Applications of Mineral Magnetic and Pedogenic...

ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﭘﻼﺗﻴﻦ از ﻛﺎﺗ

 • >
 • >
 • >
 • >

روش. ﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي. ﺑﻪ. دﻻﻳﻞ. ﺳﺎدﮔﻲ. و. ﻋﺪم. ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ،. ﻫﺰﻳﻨﻪ. ي. ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺗﺮ. و. اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. ﻋﻤﻞ. ﻛﺮدن. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻮده .... ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. اﻳﺮان واﻗﻊ در ﻛﺮج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ... ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ. از. ﻣﺤﻠﻮل. ﺟﺪا ﺷﺪ. [. 27 .] 25. اﺗﺼﺎل ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ. ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻪ. ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺣﺎوي...

Studying the Effect of Static Magnetic بررسی اثر میدان…

 • >
 • >
 • >
 • >

بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا بر آپوپتوزیس ... زايی عمل کنند . واژه .... هیپوکسی، هیپوترمی و مواد سمی خارجی، رخ می. دهد . همچنین نکروزیس. فرایند ... کرج،. ایران. (. خریداری و در شرایط مناسب نگهداری گردیدند . بدین. منظور، نخست موش با کلروفرم. ).

دانشکده بهداشت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی…

 • >
 • >
 • >
 • >

بررسي کارايي فرايند ازن زني کاتاليزوري غير همگن با استفاده از کاتاليست نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم مغناطيسي شده در حذف کاتکول از فاضلاب سنتتيک، .... بررسی کمی کیفی فاضلاب های صنعتی صنایع حد فاصل تهران کرج و تدوین یک ..... بررسی سطح تراز فشار صدا در اتاق عمل های مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1390.

سبز فلفل گیاه عملکرد اجزای و عملکرد بر شده مغناطیسي شور آب…

 • >
 • >
 • >
 • >

مغناطیسي. شده. بر. عملکرد. و. اجزای. عملکرد. گیاه. فلفل. سبز. مرضیه محمدیان. *1 .... فرآیند. شوري. تحت. کنترل. درآید. ) کیانی،. 1388. (. استفاده. از. این. نوع. آب. ها. که. به .... عمل نماید. ) فاتن و الخیري. 2،. 2009. (. کاربرد. میدان. مغناطیسی. سبب. عبور. آسان. آب ...... علوم خاک ایران، کرج، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران . 3.

سختی گیر رزینی، سختی گیر آب، دستگاه سختی گیر | سپتیک ...

 • >
 • >
 • >
 • >

سختی گیر رزینی سختی گیر مغناطیسی سختی گیر الکترومغناطیسی ... سختی گیر و خدمات فنی تعمیرات دستگاه سختی گیر، بهینه سازی فرآیند سختی گیر آب .... این عمل توسط آب نمک (Nacl) اتفاق می افتد،به این عمل بکواش گفته می شود. ... رزینی سختی گیر آب سختی گیر مغناطیسی سختی گیر مشهد سختی گیر کرج سختی...

پانسمان و مواد معدنی طلا quarry

 • >
 • >
 • >
 • >

بوده که بر اساس فرآیند SPR نانوذرات طلا کار کرده و قابلیت تشخیص مقادیر . مگنتیت مشهورترین ماده معدنی مغناطیسی در بین تمام مواد معدنی طبیعی روی. ... کرج رئیس سازمان صتعت، معدن و تجارت استان البرز از شناسایی مواد معدنی فلزی مانند مس، ... ۹ ) پس از برداشته شدن پانسمان و كشیدن بخیه ها می توانید دندانهای ناحیه عمل شده را با .

میگنا انرژي درماني(انرژی ریکی)

 • >
 • >
 • >
 • >

21 آگوست 2012 ... اما روشهايي همانند، طب گياهي، ماساژ، شياتسو، هميوپاتي، مغناطيس درماني، روشهاي الكساندر، كاپروپرانيك، ... در جریان همسویی استاد تنها به عنوان یک واسطه عمل میکند. ... پس از فرآیند همسویی در ریکی، شاگرد یک مرحله ۲۱ روزه را میگذراند.

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي راﻧﻨﺪه ﮐﺸﻨﺪه ﮐﺎﻣﯿﻮن T375

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج روﺑﺮوي ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﭙﻪ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮوش و ..... وﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺣـﺪ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑﺮﺳـﺪ . ﻣـﺜﻼ. ً. ﺧﻨـﮏ ﮐـ. ﺎري. ﺳﯿﻠﻨﺪر. ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ا. ز آﺳﯿﺐ دﯾﺪن و ..... ﺷـﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴـﯽ. ABS.

اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآوري داﻧﻪ ﺳﻮرﮔﻮم ﺑﺎ…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ. اﺳﺘﺨﺮاج. ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن. ﺑﻪ روش آب داغ. و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن. ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻧﻘﻲ. ﭘﻮر. 1 ... ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺬر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي، ﻛﺮج، اﻳﺮان. 2. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ..... ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ . ﺟﻬﺖ اﻧﺤﻼل و .... ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﮔﺮادﻳـﺎن. ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺘﻘﺎل...

رونمایی از نخستین سامانه جوشکاری پالس مغناطیسی در کشور …

 • >
 • >
 • >
 • >

5 ا کتبر 2016 ... مهدی عطاران، مجری طرح در خصوص ویژگیهای این فناوری اظهار کرد: فرایند جوشکاری با پالس مغناطیسی، روشی با سرعت بالا است که در اثر عبور جریان...

ماهنامه فناوری نانو شماره ۲۰۸ ستاد نانو

 • >
 • >
 • >
 • >

كاشان: كاهش چشمگير زمان فرایند با نانوكاتاليست های غيرسمی. شيراز: تالش برای ..... خوارزمی )پرديس کرج( برگزار کند. انجمــن نانوفناوری ..... راحتي عمل جداســازي توسط. میدان مغناطیســي و ... پژوهشی از نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن. عامل دار شده در...

همه دانشکده ها سامانه بانک اطلاعات پایان نامه دانشگاه آزاد…

 • >
 • >
 • >
 • >

19, توسعه مدل انتخاب تامين كننده در مديريت زنجيره تامين با استفاده از فرآيند ...... جهت کاهش تقاضای سفر با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری (مطالعه ی موردی شهر کرج) .... دست بیماران دچار پارگی تاندون، درناحیهzone2 بعد از عمل جراحی, دریا آقاملائی .... 298, بهبود توان و پارامترهاي ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم با تغييرات بهينه...

دفترچه دوره های آموزشی سه ماهه اول ۹۶ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای…

 • >
 • >
 • >
 • >

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ. و در راﺳﺘﺎي ...... ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره دو ﮐﺮج(دو ﻣﻨﻈﻮره، ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺸﺎورزي زﯾﺒﺎدﺷﺖ .... آزﻣﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ (MT) * ..... ﺟﻮﺷﮑﺎر ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ SMAW.

شبیهسازی میدان مغناطیسی زمین بوسیله ابر رایانه …

 • >
 • >
 • >
 • >

8 جولای 2017 ... دانشمندان فرانسوی شبیهسازی با وضوح بالایی از میدان مغناطیسی زمین در هسته آن خلق کردهاند. ... زمین میرسد و به عنوان مانع حفاظتی در مقابل انتشارات خورشیدی مضر عمل میکند، در واقع از عمق زمین ... این فرآیندها شامل جریان آهسته(drift) رو به غرب میدان مغناطیسی است. .... پشت پرده یک فیلم هولناک از شیرخوارگاهی در کرج...

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ Festo Didactic

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ Conveyor ﻋﻤﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯی. ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ... ﻓﺴﺘﻮ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻥ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ... ﭼﻬﺎﺭﻋﺪﺩ ﻟﯿﻤﯿﺖ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ .... ﺁﺩﺭﺱ: ﺗﻬﺮﺍﻥﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 8 ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﺮﺝ.

تولید سرامیک به روش دستی ResearchGate

 • >
 • >
 • >
 • >

شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران تهران: کیلومتر ١٧ جادۀ مخصوص کرج خیابان ٦١. ناشر: )داروپخش( .... سرامیک ها نقش حیاتی در مجموعه اي از فناوری های الکترونیکی، مغناطیسی، نوری و. انرژی نو ایفا می کنند ..... اولین مرحله در فرایند تولید فراورده های سرامیکی،. آماده سازی مواد ... عمل نموده و دوغاب از وسط مخلوط کن وارد فضای. بین پره ها و...

دانش فنی پایه اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد…

 • >
 • >
 • >
 • >

شرکت چاپ و نشرکتاب هاي درسي ایران : تهران کيلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج ..... کاربرد ماشين و ساختارهای فنی و صنعتی برای فرایند انتقال محتوای مورد نظر انسان با .... می سازد و با فشار وارد کردن روی سطح چاپی، عمل چاپ را انجام می دهد. ..... مرکب مورد استفاده در این روش چاپی به صورت تونر (:Magnetography3ـ 5 ـ1ـ چاپ مغناطیسی ).

عمل جراحی دیسک کمر با لیزر درمانی دکتر یزدانی متخصص دیسک و…

 • >
 • >
 • >
 • >

جراحی دیسک کمر با لیزر بدون بیهوشی و برش جراحی و درد های پس از عمل، همراه نحوه، ... مطالعات زیادی نشان می دهند که لیزردرمانی ، فرایند بهبود یک زخم یا جراحت را تسریع ... ایکس و یا آزمونهای زیر تأیید شده باشد: تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)...

به اشتراک گذاشتن در :