گیاه غربالگری در بیرجند

گیاه غربالگری در بیرجند

1391 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 • >
 • >
 • >
 • >

... مراکز بهداشتی درمانی مشهددررابطه با سرطان پستان وروشهاي غربالگري آن،1391 · PDF ..... بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن دردختران دانش آموزراهنمايي شهر بیرجند در سال ..... مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه پونه(Mentha Longifolia L.) جمع...

پوسترهای ارائه شده در چهاردهمین کنگره سراسری ... …

 • >
 • >
 • >
 • >

3 مارس 2014 ... دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران. 0 ... گیاهان در طب مدرن به عنوان درمان کمکی یا جایگزین مورد استفاده قرارمی گیرند. ... و سرعت باالی این دستگاه و همچنین ارزانتر بودن این روش می تواند جهت غربالگری اولیه مورد.

92_04_01_nashriyeh_pdf دانشگاه شاهد

 • >
 • >
 • >
 • >

)ع(، بیرجند، بوعلی سینا همدان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، ..... غربالگری گیاهان بومی کشور به منظور یافتن ترکیبات دارویی جدید با خواص ضد سرطانی، ضد...

Comparision the effect of Hypericum perforatum and vitamin B6 in…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ .2 ... ﮔﻴﺎﻫـﺎن. داروﻳﻲ ﻳﻜﻲ از. راﻳﺞ. ﺗﺮﻳﻦ روش. ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﻴﻤـﺎري اﺳـﺖ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن، .... ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ.

دسترسی به مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی…

 • >
 • >
 • >
 • >

مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در پایگاه استنادی ... مهار آنزيم تيروزيناز توسط عصاره هگزاني ده گونه گياهي غربالگري شده از فلور .... بررسي تنوع زيستي محصولات زراعي شهرستان بيرجند طي سال هاي زراعي 13911384

مشکلات توليدکنندگان شهرک صنعتي بيرجند با بانکها حل شدني…

 • >
 • >
 • >
 • >

14 ساعت قبل ... مشکلات توليدکنندگان شهرک صنعتي بيرجند با بانکها حل شدني نيست! ... اتفاق افتادن است ، مساله اي كه سبب شد تادر حال حاضر بيشتر واحدهاي توليدي در شهرك صنعتي بيرجند به دليل نداشتن نقدينگي وناتوان ... اجراي طرح غربالگري اضطراب و بینایی در مهد کودکهای کاشان ... مالچ گياهي براي مهار ریزگردها ساخته شد.

کاربرد آب شور در کشاورزی و منابع طبیعی

 • >
 • >
 • >
 • >

برای نیل به این هدف میتوان از طریق ارائه مدلهایی میزان عملکرد گیاهان زراعی را در شرایط ... غربالگری و انتخاب گیاهان و ارقام متحمل به شوری با تأکید بر دستیابی به...

از مشاوره های پزشکی و غربالگری تا ارایه پایان نامه های…

 • >
 • >
 • >
 • >

8 ژوئن 2017 ... همچنین در غرفه قرآن و سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، گیاهان دارویی از جمله گیاه چهارشیره، روغن های مختلف گیاهی، معجون جوانه ها، عسل رویان و آلوئه...

زندگی شیرین با طعم تلخ دیابت ایسنا

 • >
 • >
 • >
 • >

24 نوامبر 2014 ... این محقق طب سنتی اسلامی در بیرجند با بیان اینکه متخصصان غدد و ... در مصرف داروهای گیاهی این است که این داروها بر عکس داروهای شیمیایی، ... در شهر برنامه غربالگری دیابت انجام نشده و افراد بر اساس مشکلات ایجاد شده مراجعه میکنند.

فرزاد شریف زاده صفحه شخصی utcan

 • >
 • >
 • >
 • >

تحصیلات. کارشناسی, 1364, زراعت و اصلاح نبات, دانشگاه شهید چمران اهواز; کارشناسی ارشد, 1370, زراعت , دانشگاه صنعتی اصفهان; دکتری, 1378, فیزیولوژی بذر,...

نسخه قابل چاپ هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی…

 • >
 • >
 • >
 • >

2 سپتامبر 2017 ... ۲۵, ۴C۱P۲۵, ت کنندگان در برنامه غربالگری سرطان دهان شهر بابل نسبت به ... آموزش از طریق سخنرانی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع۲, بیرجند ..... ۲۱, ۴C۵P۲۱, بررسی اثر عصاره الکلی گیاه درمنه دشتی بر روی رشد قارچ...

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید…

 • >
 • >
 • >
 • >

فکر تشکیل پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی در دانشگاه شهید بهشتی، در سال 1372 ... در صورت وقوع چنین مشکلاتی، میتوان با غربالگری سریع نمونههای موجود در...

کتاب خلاصه مقالات پوسترهای کنگره نهم انجمن دکترای علوم…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺿﺮورت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻛﺸﻮر. ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﺨﺮي .... ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﺋﻲ ﺑﻪ روي ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ دارو. اﺣﺴﺎن اﺑﻮاﻟﻔﺘﺤﻲ ... ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و وزن ﺳﻨﺠﻲ. ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻲ.

نتایج داوری ششمین سمینار بین المللی سلامت زنان، 27 – 26 مهرماه…

 • >
 • >
 • >
 • >

غربالگری قبل از ابتال در. زنان مبتال به سرطان. پستان در استان ..... تاثیرات قرص گیاهی. رازک بر عالئم زودرس. یائسگی ... هفتاد شهر بیرجند. HN10101940189.

غفلت از مزیت صادراتی گیاهان پولساز/ذخیره گاهی در معرض…

 • >
 • >
 • >
 • >

24 ژوئن 2017 ... بیرجند هزار و ۲۰۰ گونه گیاهی خراسان جنوبی را به عنوان قطب تولید این گیاهان ... رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر بیان ..... طرح غربالگری تنبلی چشم برای کودکان استان بوشهر اجرا میشود...

انجام تست هاي غربالگري در سه ماهه اول و دوم بارداري براي…

 • >
 • >
 • >
 • >

29 مارس 2012 ... ريحانه پيرجاني، فلوشيپ پريناتولوژي در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: امروزه با كاربرد روز افزون سونوگرافي در...

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و شناسایی ترکیبات شاخص عصاره…

 • >
 • >
 • >
 • >

روش پژوهش و تکنیکهای اجرایی, پس از شناسایی و جمع آوری اندام هوایی گیاه در ماه های مهر و آبان سال .... مجله ی علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1383، شماره ی 1، ص:135. .... نتایج تست فریدمن تفاوتی را میان این دو روش، به منظور غربالگری توان آنتی...

مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: صفحه اصلی …

 • >
 • >
 • >
 • >

غربالگری پدیکلوز و بررسی بهداشت مو وناخن دانش آموزان توسط مربی بهداشت آموزشگاه. تاریخ ارسال : چهارشنبه 26 مهر 1396 08:26:01 نویسنده :nadee|اخبار آموزشگاه...

عـــــنــــــــــــــاب موســـــوي نـژاد

 • >
 • >
 • >
 • >

اينجانب سيد حسين موسوي نژاد ساكن روستاي سيوجان از توابع شهرستان بيرجند با ... عناب به عنوان يك گياه دارویي و با خواص غذایي بالا به صورت تازه و خشك مصرف مي شود . ... غربالگری اولیه عصاره Zizizphus mauritiana حضور موادی همچون آلکالوئیدها...

فانا هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران با جایزه ای جدید…

 • >
 • >
 • >
 • >

15 جولای 2017 ... وی ادامه داد: این کنگره سه روز در تهران و در شیراز و بیرجند هر کدام یک روز خواهد بود. ... باعث شد ما برنامه های خاصی را در این منطقه برای غربالگری و درمان مبتلایان اجرا کنیم. ... دستیابی محققان به فرمولاسیون نانوداروی گیاهی ضد ایدز.

غربالگری تکامل 70 هزار کودک یکساله در مشهد | پایگاه خبری…

 • >
 • >
 • >
 • >

14 ا کتبر 2017 ... غربالگری تکامل 70 هزار کودک یکساله در مشهد. دکتر حامد قضاوی روز شنبه در جلسه ای به ... 7 کشته و مصدوم بر اثر تصادف در محور اسدیه بیرجند...

خراسان جنوبی شهرستان بیرجند کمیته امداد امام خمینی…

 • >
 • >
 • >
 • >

... کمیته امداد با قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بیرجند14 اسفند 92 ... درشهرستان زیرکوه16 اسفند 92 · دوره آموزشی پرورش گياهان دارويي در شهرستان ..... طرح غربالگري فاكتورهاي عمومي سلامت زنان در كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان...

این گیاهان را جایگزین داروهای شیمیایی کنید خبرگزاری…

 • >
 • >
 • >
 • >

7 ا کتبر 2016 ... به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، همانطور که میدانید، همه داروها ریشه گیاهی دارند و داروهای مصنوعی شیمیایی نیز با کمک از فرمولهای...

مرحوم دکتر سید بهروز موسوی

 • >
 • >
 • >
 • >

16 فوریه 2014 ... استاد پیشکسوت مرحوم دکتر سید بهروز موسوی. همراه با سرنوشت از بیرجند تا اصفهان: مرحوم دکتر سید بهروز موسوی، در فروردینماه سال 1329 در...

اصل مقاله (394 K)

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺳﻴﺪ وﺣﻴﺪ اﺳﻼﻣﻲ، داﻧﺸﻜﺪة ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ، ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ. /331 ... ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻴﺎه. در ... ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ. ﮔﻴﺎﻫﺎن. ،. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮاﻧﻪ زدن و در اﺑﺘﺪاي رﺷﺪ داﻧﻬﺎل.

شن و ماسه گرانیت quarry

 • >
 • >
 • >
 • >

سفارش گذار در مورد نام علمی گرانیت سبز جنگلی بیرجند (scientific . توضیحات: نام عمومی:شن و ماسه گرانیتی نام تجاری :ماسه گرلنیتی نام. آموزش تکنیک شن و ماسه...

تأثیر عصاره گیاه آلوئه ورا بر چربی خون در بیماران پیش…

 • >
 • >
 • >
 • >

استفاده از عصاره گیاه الوئه ورا در بیماران با عالئم پیش ديابت، به میزان قابل مالحظه اي باعث تعديل وضعیت .... بود كه در سال 1392 در مركز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ..... بیماريابی يا غربالگری بود كه سعی شد تا حد امکان با دقت بسیار.

پروژه های در حال انجام مرکز پیشگیری سرطان نسترن

 • >
 • >
 • >
 • >

10 آوريل 2017 ... ميترا مودي (عضو هئيت علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند دانشجوي دکتري دانشگاه ... اما متاسفانه در ايران برنامه مدون جهت غربالگري اين سرطان وجود ندارد. ... چگونه ورزش کنند و چه نوع مکملها یا داروهای گیاهی ای مصرف کنند و متاسفانه...

مجله حكيم سيد اسماعيل جرجاني، Magiran

 • >
 • >
 • >
 • >

بررسي اثر عصاره هيدرواتانولي ميوه گياه هل سبزElettaria cardamomum L.) ) بر سطح .... عوامل موثر بر انجام غربالگري سرطان دهانه رحم در زنان معتاد همدان در سال 1394:...

علل و درمان کولیک در نوزادان عصرایران

 • >
 • >
 • >
 • >

در این شرایط با موافقت و تصمیم یکدیگر می توانید از غربالگری H. پیلوری بهره مند شوید. کولیک .... محصولات گیاهی و مکمل ها در همان مسیر اثر دارو، تنظیم نمی شوند.

معرفی دستاوردهای بخش اصلاح وتهیه نهال و بذر

 • >
 • >
 • >
 • >

... ها و مزارع کشاورزان اقلیم معتدل کشور (کرج، بیرجند، اصفهان، نیشابور، ورامین، .... عکسالعمل ارقام فوق در مرحله گیاه کامل در مزرعه نسبت به زنگ زرد در سال 1389 به ..... در این تحقیق پنج ساله، غربالگری برای برخی از گندمهای بومی ایران بهمنظور...

شفا آنلاین () | خبر فارسی

 • >
 • >
 • >
 • >

باید به جای افزایش ماموگرافی به منظور غربالگری از میزان آن کاسته شود. ... گلپر یکی از معروفترین گیاهان در طب سنتی برای درمان بیماری های گوارشی به خصوص نفخ معده محسوب می شود ..... پنج کشته بر اثر تصادف خونین در محور بیرجند اسدیه.

Sheet1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 • >
 • >
 • >
 • >

29, 561, بررسي آگاهي ، نگرش و رفتار زنان معلم شهر بيرجند درباره غربالگري سرطان ..... 137, 669, بررسي مقايسه اي شيوع آلرژي به عصاره گرده گياه كاج بومي و عصاره...

به اشتراک گذاشتن در :