دولت استخراج از معادن شن و ماسه

دولت استخراج از معادن شن و ماسه

قانون اصلاح قانون معادن وزارت امور اقتصادی و…

 • >
 • >
 • >
 • >

گ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده ... سنگ آهک ، سنگ گچ ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی ، پوکه معدنی ، نمک آبی و...

آییننامه اجرایی قانون معادن روزنامه رسمی

 • >
 • >
 • >
 • >

7 جولای 2013 ... خ کارشناس رسمی: کارشناس دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا کارشناس رسمی دادگستری. ... الف گروه اول: شن، ماسه و خاکرس ..... تبصره۹ـ بهرهبردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به منظور هماهنگیهای لازم اعلام .... تبصره۱ـ حقوق دولتی براساس مواد معدنی مندرج در پروانه بهرهبرداری محاسبه و دریافت میشود.

نتایج آمارگیري از معادن درحال بهره برداري کشور

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻌﺎدن ﺷﻦ و. ﻣﺎﺳﻪ. ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري و. ﻣﻌﺎدن ﺷﻦ و. ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي ﻣﻮرد آﻣﺎرﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ . در. ياﺟﺮا .... ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺭ. ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ. ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮﻩ. ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﻧﻮﻉ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ، ﺭﻭﺵ. ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. : ١٣٩١ .... ﻫﺎ، ﺣﻖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ، ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻮ. ﺍﺭﺽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺭ.

ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﺩﻥ ۱۳۷۷ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ دفتر هماهنگي امور اقتصادي و…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻲ. : ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ. ،. ﺑﻬﺮﻩ. ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﺎ ... ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﻪ ﺁﺭﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﻪ ﺟﺪﺍ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ . ﺹ. . ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. : ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳ.

درصد ا ز معادن در بخش محیط زیس... اتاق بازرگانی،…

 • >
 • >
 • >
 • >

8 جولای 2017 ... آمارها نشان میدهد که در سال 94، 582 معدن یعنی درصد از معادن در بخش ... کردند که از این تعداد، معادن استخراج سنگآهن، شن و ماسه و سنگ لاشه به ترتیب با 160، ... بیشتر معادن بزرگ در ایران توسط بخش دولتی یا شبهدولتی اداره میشود...

نقش معادن شن و ماسه در تخریب محیط زیست/ فعالیت 7 معدن…

 • >
 • >
 • >
 • >

25 نوامبر 2016 ... نقش معادن شن و ماسه در تخریب محیط زیست/ فعالیت 7 معدن آلاینده در کشور ... محیط زیست است که اکتشافات و استخراج معادن به آن سرعت میبخشد و در واقع .... نامه کمک 300 میلیاردی دولت به ستاد احیاء دریاچه ارومیه رسید/ تهدید زندگی 5...

برداشت 10 میلیون تن شن و ماسه از معادن دزفول تکنیک…

 • >
 • >
 • >
 • >

برداشت 10 میلیون تن شن و ماسه از معادن دزفول. ... کرد و گفت که باید راهکارهای مناسب برای جلوگیری از استخراج غیر مجاز معادن و تامین حقوق قانونی دولت صورت گیرد.

شرکت پروژه معدن بعثت | گروه معدنی سنگ سا

 • >
 • >
 • >
 • >

وظایف پروژه مذکور استخراج و فرآوری خاک رس میباشد، که بااستفاده از ماشین ... پروژه معدن بعثت آمادگی عقد قرار داد در راستای تأمین انواع خاک رس با بخشهای دولتی و...

قانون معادن (مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی) شناسنامه…

 • >
 • >
 • >
 • >

28 آوريل 2013 ... ر حقوق دولتی: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت ... تبصره تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و...

قانون معادن وب سایت حقوقی ماتیکان

 • >
 • >
 • >
 • >

بند ر حقوق دولتی : عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج ، بهره برداری و .... تبصره 1 تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است .

ثبت شرکت مواد معدنی ثبت شرکت فکر برتر

 • >
 • >
 • >
 • >

به موجب بند ت ماده ی 1 آیین نامه ی اجرایی قانون معادن،فعالیت های معدنی به عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و ... 2شن و ماسه ای که از بستر رودخانه های فعال دایمی و یا فصلی صرفاَ به منظور ... 2عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337

ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن آﻳﻴﻦ 11/4/1392 ك 49089 ت/ 85744…

 • >
 • >
 • >
 • >

2 جولای 2013 ... ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎ و اﻛﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن و ﻛﺎﻧﻪ ... ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ. اي ﻛﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻓﻌﺎل. داﻳﻤﻲ و ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠﻴﺎت ... دوﻟﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻲ و ﻛﺸﻮري.

دفتر امور حقوقي | آييننامه اجرايي تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل…

 • >
 • >
 • >
 • >

ماده 3: به منظور تعيين عاملين استخراج و بهرهبرداري از معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس ... تبصره : سررسيد پرداخت عوايد دولت در مورد سازمانهاي دولتي و شهرداريها هر سه ماه...

ایرنا سه محدوده بحرانی معدن شن و ماسه رودخانه ای در لرستان…

 • >
 • >
 • >
 • >

5 ژانويه 2017 ... سه محدوده بحرانی معدن شن و ماسه رودخانه ای در لرستان شناسایی شد ... فعالیت مجوز نداشته اند، گفت: استخراج و فروش این کارخانه ها غیرقانونی بوده و ... کارخانه های شن و ماسه، برداشت های کوهی و پرداخت حقوق دولتی معادن در دست انجام است.

ویژه نامه دنیای اقتصاد

 • >
 • >
 • >
 • >

مجید پورمقدم با اشاره به میزام ذخایر قطعی و استخراج سالانه تعداد ۸۶ معدن سنگ لاشه ... نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان معادن شن و ماسه آبرفتی استان تهران و رئیس ... و پرداخت حقوق دولتی واحدهای مجاز که در لیست دریافت کنندگان پروانه بهره برداری...

قوانین مدیریت اراضی ملی و موات آييننامه اجرايي تبصره 66 قانون…

 • >
 • >
 • >
 • >

ماده 3 به منظور تعيين عاملين استخراج و بهرهبرداري از معادن شن و ماسه معمولي و خاك ... تبصره سررسيد پرداخت عوايد دولت در مورد سازمانهاي دولتي و شهرداريها هر سه ماه يك...

سیستم اکتشاف و استخراج معادن ایران مشابه دوران باستان است …

 • >
 • >
 • >
 • >

30 آگوست 2016 ... ... معادن به صورت بی رویهای در حال گسترش هستند مانند معادن شن و ماسه، معادن آهک ... وی گفت: جای تاسف دارد که در قرن 21 سیستم اکتشاف و استخراج معادن ما ... خودروهای فرسوده در کشور به خوبی انجام نمیشود و در مصوبه جدید دولت در بحث...

معدن شن و ماسه بروجردی | شرکت صنایع معدنی شهاب…

 • >
 • >
 • >
 • >

معدن شن و ماسه بروجردی. ... مجتمع تولید شن و ماسه شهید بروجردی ... روش استخراج بوسیله بلدوزر و لودر می باشد و نهایتاً در خط تولید به محصولاتی مانند ماسه شسته...

اتصال۲۰۰ معدن شن و ماسه به شبکه «ژئودزی» کشور روزنامه…

 • >
 • >
 • >
 • >

23 ا کتبر 2016 ... عمدهترین مشکلات ایجاد شده در معادن تهران به بخش معادن شن و ماسه به دلیل ... این معادن از نظر محدودهها و میزان استخراج به منظور ساماندهی تعیین تکلیف نشده است. ... میزان پرداختی حقوق دولتی، ساماندهی محدودههای استخراجی، کاهش هزینهها و.

آنا | نقش معادن شن و ماسه در تخریب محیط زیست/ فعالیت 7…

 • >
 • >
 • >
 • >

25 نوامبر 2016 ... به گفته معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها و مراتع معادن شن و ماسه ... زیست است که اکتشافات و استخراج معادن به آن سرعت میبخشد و در واقع...

معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اهواز

 • >
 • >
 • >
 • >

24 ا کتبر 2016 ... رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی در این جلسه به مرور و بررسی مصوبات ... بوده که در جلسه کمیته یازده استاندارد مورد نیاز در زمینه شن و ماسه ، سنگ و لاشه تصویب و ... عبدالرضا حرمتی از روند تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش ... سه بخش مهم اکتشافات، استخراج و فرآوری در حوزه معدن و صنایع معدنی و فقدان...

اثرات زیست محیطی استخراج از معادن شن و ماسه سیلیس …

 • >
 • >
 • >
 • >

31 مه 2016 ... اثرات زیست محیطی استخراج از معادن شن و ماسه سیلیس,مقاله ای در رابطه با ... ر حقوق دولتی: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهرهبرداری و...

ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺧﯿﺮﮔﻮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﺪن

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﺪن. ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺧﯿﺮﮔﻮ. 1. ﮐﻠﯿﺎت. 11. ﻧﺎم ﻣﻌﺪن. : ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺧﯿﺮﮔﻮ. 12. ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ... ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺪن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮي وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ... روش اﺳﺘﺨﺮاج.

معدن شن و ماسه عشق رز ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

معدن شن و ماسه عاشق رز در پل بلده در محور جاده هراز در استان مازندران قرار دارد. ... طبیعی استان مازندران برای معادن از جمله این معدن چنین مشکلاتی در استخراج پیش میآید.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ، ﺗﻌﺎوﻧﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ... دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﻰ از اﺳﺘﺨﺮاج، ﺑﻬﺮه. ﺑﺮدارى و .... ﻣﻌﺎدن. وزارت. ﺷﻮد . ﻣﺎده. 4. اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻃﺒﻘﺎت ﻳﻚ و دو ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ.

ریگ لای چرخ استخراج شن و ماسه البرز روزنامه صمت

 • >
 • >
 • >
 • >

25 ا کتبر 2016 ... عبدالرحمن رحیمی گروه معدن: معادن شن و ماسه البرز حدود ۵۰ درصد کل معادن این استان را به خود اختصاص ... معارضان دولتی و خصوصی سد راه استخراج شن...

قانون معادن پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی

 • >
 • >
 • >
 • >

گ حقوق دولتي: به سهم دولت كه ناشي از استخراج، بهرهبرداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد ... سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه، خاك رس، صدف دريايي، پوكه معدني، نمكآبي و...

مرکز پژوهشها قانون معادن

 • >
 • >
 • >
 • >

ر حقوق دولتی: عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج، بهرهبرداری و برداشت ... تبصره تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.

ایرنا بهره برداری از ذخایر شن و ماسه چگونه بحران ساز می…

 • >
 • >
 • >
 • >

11 سپتامبر 2017 ... تهران ایرنا محققان معتقدند که بهره برداری بی رویه از منابع شن و ماسه در ... انجام می دهند، اما اثرات استخراج معادن مانند معادن شن و ماسه برای ایجاد سازه ها...

قانون معادن مصوب 1377 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری…

 • >
 • >
 • >
 • >

ر حقوق دولتي : عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج ، بهره برداري و برداشت ... تبصره تشخيص معمولي بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است .

جزوه آشنايي با مواد معدني شن و ماسه نظام مهندسی…

 • >
 • >
 • >
 • >

كارشناس معاونت امور معادن وصنايع معدني واحد شن وماسه ..... حفاری های اکتشافی ، استخراج ، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید ، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب...

سوبسید ایمنی به معادن داده شود/بخش خصوصی در ایمنسازی…

 • >
 • >
 • >
 • >

21 ژوئن 2017 ... باید دولت حتما در برخی از معادن مثل معادن زغالسنگ، سوبسید ایمنی بدهد. ... حالا بپردازیم به حوادثی که اخیرا در معادن شن و ماسه استان مازندران رخ دادهاست؛ ... هم به سازمان صنعت و معدن نامه زدهایم که انجام عملیات استخراج و آماده سازی در پله های...

قانون معدن

 • >
 • >
 • >
 • >

ر حقوق دولتي: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج، بهرهبرداري و برداشت هر واحد ... تبصره تشخيص معمولي بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است.

به اشتراک گذاشتن در :