به معنی سنگ شکن

به معنی سنگ شکن

پورتالشهید رجاییسنگ شکنمحتوای صفحه داخلی

 • >
 • >
 • >
 • >

کلینیک تخصصی تشخیص و درمان سنگهای ادراری بیمارستان شهید رجایی از سال 89 فعالیت خود را آغاز نموده است و تا کنون هزاران بیمار مبتلا به سنگ کلیه در این...

سنگ شکن :: سنگ شکن ضربه ای ( کوبیت )

 • >
 • >
 • >
 • >

سنگ شکن ها مواد اولیه استخراج شده از معدن را خرد کرده تا به ابعاد دلخواه موردنیاز برسند. وظیف اصلی سنگ ... به معنی جدا کننده و تفکیک کننده می باشد. از این دستگاه...

عمل جراحی سنگ کلیه چیست دکتر محسن وریانی متخصص اورولوژی…

 • >
 • >
 • >
 • >

15 ژوئن 2014 ... سنگ شکنی(لیتوتریپسیLithotripsy ) که اسم علمی آن(extracorporeal shockwave lithotripsyESL ) به معنی «سنگ شکنی با امواج شوک خارج بدنی»...

بررسی اثر داروی sankol بعد از سنگ شکنی کلیه در بیماران…

 • >
 • >
 • >
 • >

بررسی اثر داروی sankol بعد از سنگ شکنی کلیه در بیماران مراجعه کننده به واحد ... (p = 0/002) به دست آمد که نشان می دهد به طور معنی داری بیمارانی که سنکل مصرف کرده...

ﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي رﯾﺸﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻌﻨﯽ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺎﻧﻨﺪ. (it is) .... ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ lithotripsy. ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ. ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ. ﭘﺴﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻨﯽ. ﻣﺜﺎل.

سنگشکن ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

بعضی تبدیل به پودر میشوند. برخی بسیار مقاوم و ساینده هستند. بنابراین با توجه به نوع سنگ و کاربرد، به سنگ شکنهای متفاوتی نیاز است. هر سنگ شکن روش...

تاکیکاردی بطنی در بیماران با سنگ کلیه تحت درمان با سنگ…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺮون اﻧﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن اوﻟﯿﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﻨﮓ ﻫـﺎي ﮐﻠﯿـﻪ، داراي ... وﻗﻮع ﺗﺎﮐﯽ ﮐﺎردي ﺑﻄﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣﺴـ. ﺄ. ﻟﻪ ﻣﻬـﻢ ..... ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐـﺮدن ﺳـﻨﮓ. ﺷﮑﻦ ﺑﺎ...

توصیه های پیشگیری از ابتلا به سنگ کلیه | دکتر محمد جباری…

 • >
 • >
 • >
 • >

علت سنگ کلیه می تواند ارثی بوده یا به دلیل بعضی از بیماری های مشخص باشد ولی غالبا علت آن نامشخص و در ۸۰% موارد از نوع اگزالات کلسیم و بقیه موارد غالبا از نوع...

بررسی تاثیر استنت دبل جی در درمان سنگ های لگنچه کلیه با…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد . )04/0= p(. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : ﻣﯿﺰان. دﻓﻊ. ﺳﻨﮓ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮوش ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻨﺖ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻨﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ. " ﺑﺎ ﻫﻢ. ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﻨﺖ ﺣﺎﻟﺐ و...

غل استاندارد آموزش ش کارور سنگ شکن

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻧﺎم ﺷﻐﻞ. : ﻛﺎرور ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﺧﻼﺻﻪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻄﻮح ﻳﺎدﮔﻴﺮي. آﺷﻨﺎﻳﻲ. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ. /. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ. /. اﺻﻮل. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮي. /. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ.

جـــراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری روش های جراحی بسته سنگ…

 • >
 • >
 • >
 • >

یکی از روش های درمان بیماران مبتلا به سنگ های کلیوی، سنگ شکنی برون اندامی است. ... PCNL به معنی خروج سنگ های کلیه از طریق پوست و بدون شکاف جراحی باز می...

ترجمه و معنای سنگ به عربی فارسیعربی در فرهنگ لغت اصطلاحات…

 • >
 • >
 • >
 • >

معنی سنگ تعریف کلمه سنگ در فرهنگ لغت آنلاین المعانی مبحث مورد جستجو موضوع است در فرهنگ لغت فارسیعربی فرهنگ لغت جامعی که شامل معنی لغات و جملات...

فیدر مجتمع تولیدی صنعتی کوثر سنگ شکن سازنده انواع سنگ…

 • >
 • >
 • >
 • >

فیدر به معنی تغذیه کننده میباشد . از این دستگاه جهت بار دهی یا تغذیه دستگاههایی همچون سنگ شکن فکی، سنگ شکن هیدروکن و غیره استفاده میگردد . البته همانطور که...

بررسی 196 مورد سنگ شکنی درون اندامی حالب (TUL) در درمان…

 • >
 • >
 • >
 • >

این مطالعه به منظور بررسی نتایج سنگ شکنی درون اندامی حالب در درمان سنگهای حالب انجام ... اختلاف معنی داری را نشان داد (009/0=p) و در بقیه موارد اختلاف معنی دار نبود.

تعمیرات اساسی در سنگ شکن شرکت معدنی و صنعتی گل…

 • >
 • >
 • >
 • >

خالصه کتاب: امروزه کلمه اضطراب در فرهنگ زبان ما به خوبی. جا افتاده و ... ما گفت: سنگ شکن تقریبا از نیمه اول امسال دچار. مشکل شده بود و این ... یک قطعه سنگ بزرگ در سمت غربي سنگ شکن قرار ... به معني شش روز تولید بیشتر )بیش از 100 هزار تن(.

شرکت کانی کاران آسیا – Kani Karan Asia | سنگشکن فکی مدل…

 • >
 • >
 • >
 • >

سنگشکن فکی مدل آزمایشگاهی شرکت کانیکاران جهت خردایش انواع مختلف مواد معدنی و صنعتی با ... این سنگشکن بسته به نیاز مشتری در دو مدل با ابعاد دهانه و ظرفیت متفاوت ساخته میشود. ... تعریف فلوتاسیون:فلوتاسیون به معنی شناورسازی اس.

سنگ شکن سرند

 • >
 • >
 • >
 • >

مشخصات فنی: توضیحات: سرند : به معنی جدا کننده و تفکیک کننده میباشد . از این دستگاه جهت دانه بندی مصالح طبیعی جهت تغذیه سنگ شکن های ثانویه و یا شکسته...

بازرسی دستگاه های سنگ شکن تولید کننده …

 • >
 • >
 • >
 • >

3 جولای 2016 ... المزيد من التفاصيل : انواع دستگاه های سنگ شکن . شرکت آسیا سنگ شکن تولید کننده...

پارکر سنگ شکن و screem گیاهان

 • >
 • >
 • >
 • >

خرد کردن و غربال معنی خوراک مرغ پارکر سازنده ... [. اتصل بنا .] ... موبایل سنگ شکن مخروطی (گیاهان) تحرک عالی، می تواند به هر نقطه با تغییر مکان مواد اولیه یا ... [.

فیدر دستگاه سنگ شکن

 • >
 • >
 • >
 • >

به معنی تغذیه کننده میباشد . از این دستگاه جهت بار دهی یا تغذیه دستگاههایی همچون سنگ شکن فکی، سنگ شکن کوبیت،سنگ شکن هیدروکن و غیره استفاده میگردد

بـررسی موفـقیت سنگ شـکن بـرون اندامی (ESWL) در تعدادی از…

 • >
 • >
 • >
 • >

هدف: بررسی موفقیت سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) در بیماران مراجعه کننده به مراکز ... لگنچه 78 درصد و حالب پروگزیمال 100 درصد بود که این اختلاف معنی دار می باشد.

توصیه های قبل و بعد از درمان سنگ کلیه به روش ... دکتر…

 • >
 • >
 • >
 • >

PCNL: به معنی ایجاد تونل پوستی به کلیه بدون شکاف جراحی و عبور دوربین به داخل ... بیماران با سنگ بزرگ و سابقه جراحی قبلی; سنگ هایی که به سنگ شکنی برون...

به اشتراک گذاشتن در :