تجهیزات شناور در غیر

تجهیزات شناور در غیر

یک خانه با تمام تجهیزات شناور بر روی رودخانه (11 عکس) تاپ…

 • >
 • >
 • >
 • >

16 ژوئن 2015 ... یک خانه با تمام تجهیزات شناور بر روی رودخانه در رودخانه تیمز در لندن اتفاق جالبی افتاده است. یک خانه با 2 اتاق خواب،اتاق نشیمن، حمام، آشپزخانه، و...

طراحي و ساخت شناور نجات جهت مقابله با حوادث و سوانح دريايي و…

 • >
 • >
 • >
 • >

طراحي و ساخت شناور نجات جهت مقابله با حوادث و سوانح دريايي ... در بخش غیر نظامی نیز اين گونه ... از اين شناور و تجهیزات مورد نیاز آن ارائه شده است که خود شامل.

، اﻣﺮي ﻛﺸﺘﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎور در…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي. ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي. از آﺑﮕﻴﺮي. ﺷﻨﺎور در ﺳﺎﺧﺖ. و ﺗﺠﻬﻴﺰات. ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت. ﺗﻌﻤﻴﺮات. ﻛﺸﺘﻲ. ، اﻣﺮي. ﻣﻬﻢ ..... ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات. در ﻣﻌﺮض. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺧﻮرﻧﺪة. آب. درﻳﺎ ﻗﺮا. ر ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮان. در ﻣﻮﻗﻊ. ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري.

شناور تندرو برد بلند بالگردبر شهید ناظری بهآباندازی شد …

 • >
 • >
 • >
 • >

13 سپتامبر 2016 ... بوشهر فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه از الحاق شناور تندرو برد بلند بالگردبر شهید محمد ناظری در بوشهر خبر داد و گفت: این شناور دارای جدیدترین تجهیزات و ... نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر...

آیین نامه ایمنی در بنادر

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺳﺎﺯﻩ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻬﻠﻮ ﺩﻫﻲ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﺪﺭﻱ. ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ. ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ. ﻧﻘﻞ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎﺭ...

جلیقه کنترل شناوری (BCD) شرکت توسعه تجهیزات…

 • >
 • >
 • >
 • >

کمپانی SEAC در سطح بین المللی برای خط کامل تولیدات جلیقه های کنترل شناوری (BCD) شناخته شده است. تجهیزات محکم ،با ماندگاری طولانی ،با عملکرد با کیفیت...

ایرنا نجات شناور حادثه دیده در مسیر شارجه امارات به بندر…

 • >
 • >
 • >
 • >

8 ا کتبر 2017 ... وی همچنین با ارائه عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور غیر ایرانی در نزدیکی ... دریایی در بنادر مختلف استان بوشهر با تجهیزات لازم مستقر است که با...

طرح های تجهیز، ارتقاء و پژوهشی تحت نظارت

 • >
 • >
 • >
 • >

27 سپتامبر 2015 ... پیشنهادات فنی سازندگان و پیمانکاران (Technical Proposal)پس از حذف پیشنهادات نامرتبط و غیر ... طرح های تجهیز و ارتقاء سیستم های اندازه گیری تحت نظارت اداره کل ... ۲۷ میترینگ پالایشگاه شناور fpso لایه های نفتی پارس جنوبی.

ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺷﻨﺎور • • ، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺷﻨﺎور. در. ﺑﯿﺮون. از. آب،. ﯾﮑﯽ. از. ﺗﺠﻬﯿﺰات. اﺳﺎﺳﯽ. ﻣﻮرد. ﻧﯿﺎز. در. ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﻬﺎي. ﺳﺎﺣﻠﯽ. و. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ..... ﻏﯿﺮ. ﺧﻄﯽ. ﺗﺒﺪﯾﻞ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. در. ﻣﺤﻞ. اﺗﺼﺎل. ﺳﺘﻮن. ﺑﻪ. ﺳﺘﻮن. و. وﺻﻠﻪ. ﺳﺘﻮن. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،.

دریایی های پی در سازه انواع تحلیل و طراحی سکوهای…

 • >
 • >
 • >
 • >

سیستم گسترش فرا ساحل: مهر شده در کف، سازه های مهار افقی، شناور های تولیدی و سیستم های ..... تجهیزات شناور مورد استفاده قرار بگیرند. .... در این اعماق غیر منطقی و.

شناور هوشمند

 • >
 • >
 • >
 • >

ایـن تجهیـزات امـکان انجـام عملیـات هیدروگرافـی، بازرسـی های زیرسـطحی، انجـام مطالعـات نقشـه برداری، ... شــناور بدون رسنشــین یــا هوشــمند)ASV( ، شــناوری اســت .... بـا توجـه بـه غیـر خطـی بـودن رشایـط محیطـی دریـا و غیـر خطـی بـودن رفتـار شـناورها،...

صدور پروانه بهره برداری از ایستگاه رادیویی شناور سازمان…

 • >
 • >
 • >
 • >

خدمات سازمان › صدور پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی اختصاصی › صدور پروانه بهره برداری از ایستگاه رادیویی شناور. معرفی; نحوه ارائه خدمت; مدارک مورد نیاز...

1395 صنايع دريايي شهيد درويشي انجمن مهندسی دریایی…

 • >
 • >
 • >
 • >

انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی. 21 .... مي تواند با توسعه اشتغال پايدار به ويژه در شهرهاي ساحلي به ازاي هر نفر اشتغال مستقیم، پنج نفر اشتغال غیر.

بهآباندازی شناور مقابله با آلودگی نفتی در پاییز خبرگزاری…

 • >
 • >
 • >
 • >

30 آگوست 2017 ... مدیرکل تامین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی از در دست ... گفت:با تامین تجهیزات از خارج، این شناور تا نیمه آذر امسال برای آزمایش بهآب اندازی میشود. ... پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

سپاه با «شهید ناظری» یک نیروی دریایی راهبردی شد/ وقتی ارتش چین و…

 • >
 • >
 • >
 • >

14 سپتامبر 2016 ... ابعاد این شناور 55 متر طول، متر عرض و ارتفاع 13 متر اعلام شده و بر ... ملی در زمان فرود یک بالگرد روی این شناور ویژه، برخی تجهیزات نصب شده روی ..... قایق موشک انداز تایپ ۰۲۲چین بر اساس یک شناور تجاری غیر رزمی تند رو...

دستورالعمل کنترل و بازرسی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از…

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﻧﻔﺖ ﺳـﻮز ﻳـﺎ ﺗﺠﻬﻴـﺰات آﻣـﺎده ﺳـﺎزي و اﻧﺘﻘـﺎل ﺳـﻮﺧﺖ ﻳـﺎ ﺗﺠﻬﻴـﺰات. ﻧﻔﺖ ﺳﻮز دﻳﮕﺮ. ﻏﻴﺮ از دﻳﮓ ﺑﺨﺎر از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﺧﻨﺜﻲ. ، ز. ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزﻫﺎ و ﻏﻴﺮه . 2 .16 (. ﺷﻨﺎور ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد.

ساخت شناور مقابله با آلودگی نفتی در ایران ایسنا

 • >
 • >
 • >
 • >

29 آگوست 2017 ... اداره کل تامین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی از ساخت جدیدترین شناور چند منظوره مقابله با آلودگی نفتی در دریا خبر داد.

تجهيزات بازي بادي| فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

 • >
 • >
 • >
 • >

حلقه شناور بادي اينتکس مدل 59242 10,000 8,000 تومان. زرد مقایسه بازوبند شنا بادي اينتکس مدل 56659 20,000 17,000 تومان. مقایسه کیسه بوکس اینتکس مدل ببر...

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مفید ریه (شناور در بخش…

 • >
 • >
 • >
 • >

نوع تخت: شناور در بخش نفرولوژی (کلیه) میانگین تخت فعال: 8 تخت. بخش ریه کودکان از سال 1380 در بیمارستان فعالیت خود را در رشته بیماریهای ریه ، برونکوسکو...

نمایشگاه تجهیزات صنعتی سن پترزبورگ (PTFair) (29 اسفند…

 • >
 • >
 • >
 • >

ارائه اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تور نمایشگاه تجهیزات صنعتی سن ... کنترل و غیر قابل کنترل); پمپ های شیمیایی; پمپ های گریز از مرکز; پمپ های شناور...

شناور کنترل سطح شیر – Tayfur Water Systems Tayfur Su…

 • >
 • >
 • >
 • >

16 ا کتبر 2017 ... شناور کنترل سطح شیر s هیدرولیک شیر کنترل طراحی شده برای کنترل سطح ... تصفیه صنعتی, برنامه های کاربردی حتی یک غیر ماهر شخصی است.

تجهیزات ضدعفونی کننده هایوارد گروه بازرگانی مستر پمپ…

 • >
 • >
 • >
 • >

19 جولای 2017 ... مدل های مختلف به صورت خطی مستقیم و خطی غیر مستیم برای تجهیز هر نوع سیستم لوله کشی و مناسب با هر مساحت و فضایی وجود دارد. این دستگاه ها با...

صنعتي و ارزيابي انطباق رده بندي آسيا

 • >
 • >
 • >
 • >

بررسي و صدور تاييديه براي شركتهاي مجري آزمون هاي غير مخرب ... بازرسي و تاييد تجهيزات قابل استفاده برروي شناور و يا تجهيزات دريايي بر اساس قوانين و...

ریتون صنعت کیش بانک شرکتهای کشتیرانی , بندری , دریایی

 • >
 • >
 • >
 • >

در واقع هدف واحد بازرگاني شركت اين است كه با تحويل به موقع كالاها، تجهيزات، لوازم يدكي و ... مورد قبول بین المللی (ب) مهندسین و تکنسین های دریایی که ماشین آلات و انواع تجهیزات شناور را در بهترین وضعیت نگهداری میکنند. .... o تست های غیر مخرب.

صندوق توسعه صنایع دریایی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

... کشتیسازی، تعمیرات شناور، ساخت سکوهای دریایی، تامین سیستمها و تجهیزات ... و نوآوری، ایجاد ارتباط میان دولت و سازمانهای غیر دولتی برای بهبود فضای کسب و...

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند صدور تائیدیه بهره برداری از…

 • >
 • >
 • >
 • >

عنوان خدمات, صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی ( غیر وابسته ), آدرس وبگاه, نام دستگاه اجرایی, سازمان...

isiri ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ و روﺷﻬﺎي …

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ. . ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ... ﻏﻴﺮ. دوﻟﺘﻲ. ﺣﺎﺻﻞ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﭘﻴﺶ. ﻧـﻮﻳﺲ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي. ﻣﻠﻲ. اﻳﺮان. ﺑﺮاي. ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ. ﺑﻪ. ﻣﺮاﺟﻊ. ذي. ﻧﻔﻊ. و. اﻋﻀﺎي ..... ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳـﻚ درﻳﭽـﻪ ﺷـﻨﺎور و ﻫـﺪاﻳﺖ آن ﺑـﻪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ...

پل شناور خیبر مهمترین ابتکارات | سنگر سازان بی…

 • >
 • >
 • >
 • >

15 سپتامبر 2015 ... ج) در بهمنماه 1362 يك پل شناورِ 14 كيلومتري به نام «پل خيـبر» بر روی هورالعظیم ساختند كه راه مهمِ ارتباطي عقبة جبهه با خط مقدمِ «جزایر مجنون» بود.

تولید انواع سیستم های آب بندی و تجهیزات تنفسی مخازن نفتی |…

 • >
 • >
 • >
 • >

23 آوريل 2015 ... تولید انواع سیستمهای آببندی و تجهیزات تنفسی مخازن نفتی ... و تنفسی مخازن سقف ثابت و شناور و سیستمهای شناور مکش سیال و فوم است که ضمن...

Epan طراحی و ساخت شناور بدون سرنشین و هوشمند …

 • >
 • >
 • >
 • >

زمینه های نظامی و غیر نظامی باشد. با توجه به اینکه استفاده از تجهیزات بدون سرنشین بدویژه تجهیدزات هو. شدمند کده قابلیدت انجدام. عملیات. های تعریف شده به صورت...

پمپ کفکش و شناور تکنو صنعت پایا گسترش خورشید…

 • >
 • >
 • >
 • >

8 آگوست 2017 ... پمپ کفکش و شناور تکنو صنعت، قیمت پمپ کفکش و شناور تکنو صنعت، ... تفاوت الکتروپمپ کوپله مستقیم و کوپله غیر مستقیم چیست؟

سه فروند شناور تندرو شیلات در بوشهر به آب اندازی…

 • >
 • >
 • >
 • >

13 سپتامبر 2017 ... وی پیشگیری و مبارزه با صید غیر مجاز از اهداف به آب اندازی سه فروند شناور ... به خرید، تجهیز و به آب اندازی سه شناور عملیاتی با قدرت مانور بیشتر،...

اعزام یک پایگاه شناور نظامی آمریکا به خاورمیانه | جهان | DW |…

 • >
 • >
 • >
 • >

28 ژانويه 2012 ... آمریکا با اعزام یک پایگاه شناور درصدد تقویت نیروهای ضربتی خود در خاورمیانه است. ... وزارت دفاع آمریکا با سرعت زیاد سرگرم تجهیز این پایگاه شناور است. ... کردند که در غیر اینصورت تحریمهای سخت و انزوا در انتظار ایران است.

به اشتراک گذاشتن در :