عرصه های سیلیکا

عرصه های سیلیکا

رزومه مهران حبیبی رضائی دانشگاه تهران

 • >
 • >
 • >
 • >

"آشنایی با عرصه های فناوری زیستی نانو ( نانو بیوتکنولوژی )." فصلنامه ..... "New Method for Urease immobilization on alkylated macroporous silica." 9th Iran...

اکسید آلومینیوم، اکسید سیلیس و اکسید تیتانیوم ... …

 • >
 • >
 • >
 • >

بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید آهن، اکسید آلومینیوم، اکسید سیلیس و اکسید ... دلیل قابلیت های منحصر بفرد خود توانسته جایگاه مههمی را دراین عرصه اشغال کند امروزه...

ÓíáíÓ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 • >
 • >
 • >
 • >

ﲠﺪاﺷﺘ. ﯽ. ﺲﯿﻠﯿﺳ. یﻬﺎﯾﻤﺎرﯿوﺑ. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ. آن. ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ١٢. ۵. . اﻗﺪاﻣﺎت. ﮐﻨﱰﻟ. ﯽ. ﺲﯿﻠﯿﺳ. ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ١٣. ٥. . ١. . روش. یﻫﺎ ..... و ﯾﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ازﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد وﻟﯽ. ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ.

SBA15

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﺩﺭ. ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ. ﺍﺯ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ. ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗ . ﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺑ. ﺮ ﺭﻭﻱ .... ﺟﻬﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ. ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺁﻏﺎﺯ .ﺪﺷ ... ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻩ ﺷﺪﻥ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﺑﻪ. ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺶ.

آزمایشگاه تحقیقاتی بیو تکنولوژی

 • >
 • >
 • >
 • >

13 نوامبر 2016 ... خانه >> گروه های تحقیقاتی >> آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی ... در طی سالهای متمادی، دانشجویان این آزمایشگاه در عرصه پژوهش حضور فعالانهای ..... سنتز نانو ذرات کورکومینسیلیکا جهت افزایش فراهمی زیستی کورکومین.

پارچه های سیلیکا 600 گرمی high silica فروشگاه…

 • >
 • >
 • >
 • >

با توجه به آسیب های ریوی و سرطان زا بودن آزبست که بطور کامل اثبات شده است، پارچه های سیلیکا (high silica) امروزه جایگزین مطمئنی برای پارچه های آزبست به شمار...

ﯽﯾ دارو ي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯽ ﺳﻄﺤ ي ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺎذب ﻫﺎ Journals …

 • >
 • >
 • >
 • >

ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد . ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ... آﺗﯽ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ. ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺘﻮان از آن ﻫﺎ. ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. دارورﺳﺎﻧﯽ. و. ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ... اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدي از ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ.

وبلاگ تخصصی مهندسی عمران

 • >
 • >
 • >
 • >

از طرف دیگر در بحث مناقصات پروژه های عمرانی ضریب مثبتی وجود دارد بنام ضریب .... واکنش قلیایی سیلیکا بیش از واکنش کربنات نگران کننده است زیرا سنگدانه های ... گرديد و رسميت يافت، به طوری که بسياری ازدست اندر کاران عرصـه های اجرايی به...

PDF مقاله نانو کامپوزيت هاي زمينه پليمري…

 • >
 • >
 • >
 • >

نياز اقتصادي و رو به افزايش سوخت در عرصه هاي مختلف، تقاضا براي استفاده از مواد ... به عنوان مثال براي توليد نانوکامپوزيت سيليکا/پلي پروپيلن حداکثر ميزان...

پیشگیری از سرطان شغلی

 • >
 • >
 • >
 • >

چهل درصد از این سرطان ها قابل پیشگیری بوده و با انجام مداخالت مؤثر در محیط های. کاری می توان از هر ده .... آزبست، سیلیس، نیکل، رادون در محیط بسته، دود حاصل از موتورهای دیزل، دود. سیگاردر محیط ...... مطالعة این کتاب را به کلیة متخصصین فعال در عرصة.

زرد ﻧﻬﺎل زاﻟﺰاﻟﮏ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي روﯾﺸﯽ و ﺻﻔﺎت روي ( (ﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات پژوهشهای…

 • >
 • >
 • >
 • >

20 آوريل 2014 ... ﺄﺗ. ﺛﯿﺮ. ﻧﺎﻧﻮذرات. ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ. در ﺑﻬﺒﻮد. ﺻﻔﺎت روﯾﺸﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي. ﻧﻬﺎل. ﻫﺎي زاﻟﺰاﻟﮏ. زرد. (. Crataegus aronia L. ) ..... ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﺣﯿﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﮔﺮدد از اﯾﻦ رو. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از...

فناوری نانو در بتن ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

 • >
 • >
 • >
 • >

دوغابی که از نانو سیلیس آمورف (بیشکل) سبب افزایش مقاومت بتن نمای خود ... نانو سیلیکا که به عنوان مواد افزودنی به بتن به شکل گرد یا دوغاب مصرف میشود باعث .... "بکارگیری فناوری نانو در عرصه معماری ساختمان در راستای اهداف معماری سبز".

مقاله | کاغذ | کارتن | مقوا | ورق کارتن | کاغذ سازی | آخال کاغذ :: کاربرد…

 • >
 • >
 • >
 • >

24 سپتامبر 2013 ... امروزه با توجه به کاربرد فن آوری نانو در عرصه های مختلف صنعتی، استفاده از ... کاغذسازها برای بهبود آبگیری و حفظ نرمه ها در ماشین کاغذ از سیلیس...

ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﻲ ﺁﻧﻴﻠﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺬﻑ ﻳﻮﻥ

 • >
 • >
 • >
 • >

26 ژوئن 2015 ... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ... ﻳﻮﻥ ﺁﻫﻦ، ﺟﺎﺫﺏ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺬﻑ ﻳﻮﻥ ﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺁﺑﻰ ﺍﺳﺖ. ... TMSPDETA ﻭ APTES ﺫﺭﺍﺕ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﻋﺎﻣﻠﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ. ﺟﻬﺖ ﺟﺬﺏ...

هیوندای کوپه، گرگ در لباس میش!+ عكس باشگاه خبرنگاران

 • >
 • >
 • >
 • >

10 نوامبر 2012 ... قیمت های نجومی مدل های دو در به خصوص برادر بزرگترش یعنی جنسیس باعث ... در سال ۲۰۰۶ فیس لیفت شد و پا به عرصه رقابت با خودروهایی گذاشت که کوپه ... در واقع رقیبان مطرح کوپه در آن زمان، پژو ۴۰۶ کوپه و تویوتا سیلیکا بودند...

مروری بر ساختار، ویژگی ها و فناوری ساخت فیبرهای ... …

 • >
 • >
 • >
 • >

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻓﯿﺒﺮ ﻫﺎ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﻭ ﻓﯿﺒﺮ ﻫﺎﯼ ﺣﻔﺮﻩ ﺩﺍﺭ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎﯼ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻧﻮﺭﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﯼ. ﻣﯿﮑﻨﺪ.

مشاهده مقاله | نانوذرات پرکننده؛ بهبود کارایی و کاهش…

 • >
 • >
 • >
 • >

آمریکا هماکنون پیشتاز است، با این همه اروپا و آسیا در سالهای بعدی وارد عرصه ... صورت گرفته است (مانند PCC و سیلیکا) و هم با تهیه مواد جدیدی (مانند نانولولهها و گرافن)...

مجتمع فناوریهای نوین فدک .::.گروه نانو پویان فدک

 • >
 • >
 • >
 • >

... آغاز كرد و توانست با دستیابی به دانش فني توليد نانوسيليكا، سیلیکاسل و نانوزئوليت به یکی از شرکتهای پیشتاز کشور در عرصه نانو فناوری مبدل گردد.

افتخارات واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 • >
 • >
 • >
 • >

نسل جدید کاتالیزور طبیعی از درشت جلبک های دریای خزر" کلادوفورا"برای اولین .... فناوری های موجود در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر اهداف مجتمع تحقیقات ...... استفاده از نانوذرات سیلیکا منجر به بهبود خاصیت آبدوستی در بستر مخازن می شود.

ناخالصی های موجود در آب سایت بهداشت محیط ایران

 • >
 • >
 • >
 • >

3) سیلیس کلوئیدی ، کلوئیدها ، سوسپانسون ها و امولسیون ها در اینجا به دلیل ... مواد جامد محلول : دسته ای از ناخالصی های تشکیل دهنده آب موادی هستند که به صورت محلول می باشند . به طور کلی همه مواد در ..... کارآموزی در عرصه کاردانی بهداشت محیط · بیماری های...

افتخارات دانشگاه الزهرا

 • >
 • >
 • >
 • >

کسب مقام های اول تیم کاراته و سوم تیم بسکتبال در دومین المپياد فرهنگي ورزشي .... برگزیده شدن معاونت فرهنگی اجتماعی در عرصه پیشگيري از اعتياد. ..... "Sulfonic acidfunctionalized mesoporous silica (SBAPrSO۳H) as solid acid catalyst in...

ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ي وري ﻧﺎﻧﻮ در ﺑﻴﻤﺎر آ ﻓﻦ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮد

 • >
 • >
 • >
 • >

14 مارس 2013 ... ﺑﻴﻤﺎرﮔﺮﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻧﻘﺮه و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ. . ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ... ﻋﺮﺻﻪ. ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ وﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳـﺖ . ﻓـﻦ. آ. وري.

فارماکوگنوزی، از کشت گیاه تا تولید دارو | شبکه ملی پژوهش و فناوری…

 • >
 • >
 • >
 • >

14 دسامبر 2015 ... یک فارغ التحصیل فارماکوگنوزی با سرفصل های درسی که در ایران برای وی .... استراتژی های عرصه گیاهان دارویی را با دید صحیح و باز تدوین نماید.

معماري بيزانس

 • >
 • >
 • >
 • >

هم باسیلیکا و هم کلیسا در عرصه های وسیع ساخته می شدند . .... وحدت کامل جزء گنبد دار مرکزی با سیلیکا دویست سال بعد در وجود کلیسای بزرگ ایاصوفیه در...

ﭘﻮدر ﻧﺎﻧﻮ ﺳﯿﻠﯿﺲ شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان

 • >
 • >
 • >
 • >

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . دراﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮا. ص ..... ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﯿﻠﯿﺲ اﺧﯿﺮا ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻬﺎده و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎري از.

سـنتز نانـو ذرات اکسـید روی ResearchGate

 • >
 • >
 • >
 • >

نمـوده اسـت تـا بـا تکیـه بـر دانـش نویـن در عرصـه سـنتر نانوکامپوزیـت هـای ..... بررسـی تأثیـر مقـدار مـاده نانـو سـیلیس بـر خـواص مکانیکی و فیزیکی چند سـازه چوب...

ﺑﺮ૘ﺪه ﺟﺮﺍ૘ﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 • >
 • >
 • >
 • >

19 مه 2015 ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﺣﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﯾﺮﻧﺎ. ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖ ..... ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮ૘ﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﭼﺸﯿﺪه ﺍﺳﺖ. ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻪ.

کریدور | مقالات | مدلهای ارزیابی سازمان غذا و داروی آمریکا با تمرکز…

 • >
 • >
 • >
 • >

29 دسامبر 2011 ... ... مشتمل بر کربن، نقره، سیلیکا، اکسید تیتانیوم و اکسید روی استفاده میکنند. .... ورود هر محصول مبتنی به فناوری نانو به عرصه تولید محصولات غذایی و ... بود و تعداد انواع مکملهای غذایی در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۲۹۰۰۰ مورد رسید [۹].

شرکت سـیـلیــس هــمـــدان

 • >
 • >
 • >
 • >

خربد ماسه سیلیس همدان، خرید سیلیس، خرید ماسه سیلیس ممتاز، بهترین سیلیس استان ... رشد و توسعه پایدار منجر به شکست در عرصه های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

وقتی صنعت کشور هنوز از نانوفناوری غافل است | رشد علمی…

 • >
 • >
 • >
 • >

10 ا کتبر 2017 ... ... بنیان پررنگ کرده، عرصه ای که ارزش آن گویا هنوز برای بخش صنعت ناآشنا است. ... **نانو و ایجاد فرصت هایی ناب برای بخش های مختلف کشور در بخش آب و ... های آرسنیک زدایی از آب محصول یا نانوکامپوزیت لاستیکسیلیکا برای...

روش خشک کردن گل های طبیعی, بیتوته

 • >
 • >
 • >
 • >

موادی را که برای خشک کردن گلها بکار میبرند عبارت است از: سیلیکا ژل، بُراز، نمک، اسید بوریک، زاج، آرد ذرت و شن. سبکترین و مناسبترین ماده شیمیایی براز است...

سیلیکاژل میهن بلاگ

 • >
 • >
 • >
 • >

استفاده از بسته های 1گرمی رطوبت گیر (سیلیکاژل) نه تنها باعث افزایش عمر .... از ترکیب عناصر دیگر با سیلیکا sio2 به دست می آید مانند سیلیکات آلومنییوم...

به اشتراک گذاشتن در :