سنگ شکن خاکستر سودا در سراب

سنگ شکن خاکستر سودا در سراب

باران سبز شعر

 • >
 • >
 • >
 • >

آب از تو طوفان شد، خاك از تو خاكستر ... روی سنگ مزارش همش یه مصرع نوشته بود که واسم جالب بود: ... چونانکه التهاب بیابان سراب را ... تا چو زلفت دل سودا زده در پا فكنم ..... یه چیز گفت اعصابم کشمشی شد یه جوابی بهش دادم که فکر کنم دندان شکن بود.

جمعه خان عابد

 • >
 • >
 • >
 • >

عُرف شکنی من در عرصهِ شعرمشخص است، یعنی خواستم که شعر اصالت ذاتی خویش را. حفظ کند. ..... به زیر پای مریز، خــــــاکستر من .... در فراقت از دل سنــــــگ، می برآید ناله هــــــا ... ازعطش راوی بگرداب سراب جان میدهد. جان کجــــا و من کجا و حاصل سودا کجا.

باغ باران ) اشعار رضا پارسی پور دامغانی)

 • >
 • >
 • >
 • >

عـطــشــم کـشــت در ایـن بـاغ ثـمـر خـاکـســتــر. دل کـه نـه ، لـخـت جگـر .... دل سنگ تو که بر جور"رضا" تنگ گرفت. سـرکـشـی می ..... سر سودا زده ام مشعل درویشی نیست.

میگنا سودا از نگاه طب سنتی

 • >
 • >
 • >
 • >

27 مه 2012 ... از بین چهار خلط بلغم، خون، سودا و صفرا؛ سودا سنگین ترین خلط است و در ... از سوی دیگر نمی توان شکل تکه سنگ را به راحتی تغییر داد، لذا آن را سرد...

ابوسعید ابوالخیر (رباعیات) ویکینبشته

 • >
 • >
 • >
 • >

11 ژوئن 2017 ... ... صبر و شکیب. هر آینهای که غیر حسن تو بود, خواند خردش سراب صحرای فریب ... به خرمنم اخگر ریخت. خون در دل و ریشهٔ تنم سوخت چنان, کز دیده بجای اشک خاکستر ریخت ..... اندر همه دشت خاوران سنگی نیست, کش با من و روزگار من جنگی نیست. با لطف و نوازش ..... اما دل سودا زده در مدت عمر, جز وصف جمال تو نه گفت و نه شنید...

ناگفته ها و نا شنیده ها شعر

 • >
 • >
 • >
 • >

15 جولای 2010 ... با اين عطش، سراب قبولم نمی کند □ □ □ بی سايه تر ... پدر ندیدی و خاکستر پدر دیدی. تویی که کوچهی ... تو سنگ خوردی اگر آب و دانه من خوردم. *** اگرچه مزرع ما ... اگرچه کودک من سنگ زد به شیشهیتان. اگرچه سیبی از ... ز هر كوي ز هر كوي يكي دود دگر گون دگر بار دگر بار چه سودا ست خد ا يا. نه دامي است نه ..... فیلتر شکن

اقبال شناسی (تدریسِ فارسی بحوالہ کلامِ اقبال) چوتھی سہ ماہی مرتبین…

 • >
 • >
 • >
 • >

مشتاق شو خلاّق شو ھمچو ما گیرندہ ی آفاق شو در شکن آن را کہ ناید سازگار از ضمیر خود ... تکبیرش برون از حرف و صوت ھر کہ سنگ راہ را داند زجاج گیرد آن درویش از سلطان ... زیان سودا مزن گام جز بر جادہ ی آبا مزن ھوشیار از دستبرد روزگار گیر فرزندان خود را ..... ساعد سیمین شان عیش نظر سینہ ی ماھی بہ موج اندر نگر ملتی خاکستر او بی شرر...

دیوان غزلیات نوید اخگر بانوی غزل در 254 صفحه by Farshid Farokh…

 • >
 • >
 • >
 • >

3 نوامبر 2013 ... اگر که سنگ ببارد ز آسمان و ابر بال اگر که خشک شود گُل کویر و باد بال اگر .... اینجا میان چشم تر شاعر چه غوغا میکند فواره میسازد گهی با چشمه سودا میکند ..... لحظه لحظه ام کنون سراب آب میشود چرا رها نمیکند دلی که غم گرفته است نه خانه ... آتش خاک و خاکستر شود اخگر شاعر کنار شعله ای سوزنده است الف 80...

ﻣﺤﻤّﺪ ﻋﻄّﺎر ﻧﻴﺸﺎﺑﻮرﯼ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﺷﻴﺦ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺪّﻳﻦ

 • >
 • >
 • >
 • >

در ﺳﺮم از ﻋﺸﻘﺖ اﻳﻦ ﺳﻮدا ﺧﻮش اﺳﺖ. ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﺴﺖ .... ﺷﮑﻦ زﻟﻒ ﭼﻮ زﻧﺎر ﺑﺘﻢ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ. اي ﺑﻪ ﺧﻮد زﻧﺪﻩ .... ﺗﺸﻨﻪ را از ﺳﺮاب ﭼﮕﺸﺎﻳﺪ ...... ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻴﻨﺪاز اﻣﺸﺐ .... ﺑﺮق اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺑﺠﺴﺖ از ﻏﻴﺐ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺴﻮﺧﺖ.

بهترین اشعار برای تو که نیستی

 • >
 • >
 • >
 • >

میدونم که یه سر داری و هزار تا سودا... اینو میدونم که ... بدون به اون دستای نازت قسم که وقتی رهاشون کردم تمام آرزوهام به سراب رفت.. دستایی که ..... اگه قرار سر من روی پای تو نباشه که تو با دستای نازت موهامو نوازش نکنی بهتره سرم روی سنگ باشه...تا آروم .... الهی خاکستر بشه هر کس که طاقت دیدن خنده های ..... اما به ستمکاری من عهد شکن نیست

کلیاتِ اسمٰعیل میرٹھی ص 1 تا 200 | صفحہ 4 | اردو محفل فورم …

 • >
 • >
 • >
 • >

21 مئی 2009 ... بلقان کے دروں میں سلیمانِ صف شکن کیا اب بھی ہے ..... تمیم کر کہ خاکستر ہے دریا لگا غوطہ کہ ہے .... جسے آب سمجھے تھے پایا سراب دئے بے بہا .... چمک تیری دیکھوں ہر اِک سنگ میں سنُوں راگ ... ہے سودا پکانا محالات کا فنا سب کو...

ٹائپنگ مکمل دیوانِ غالبؔ کامل (نسخہ رضاؔ) از کالی داس گپتا رضا…

 • >
 • >
 • >
 • >

1 فروری 2012 ... ہوئی قطرہ فشانی ہائےمے بارانِ سنگ آخر اسدؔ پیری میں ... میں ہوں سرابِ یک تپش آموختن ہنوز زخمِ جگر ہے ... اگر رکھتی نہ خاکستر نشینی کا غبار، آتش .... ہر عضو، غم سے ہے شکن آسا شکستہ دل ... طلسمِ خاک، کمیں گاہِ یک جہاں سودا

ضرب المثل هاي فارسي تالار گفتگوی هم میهن Hammihan Forum…

 • >
 • >
 • >
 • >

28 جولای 2016 ... آينه چون نقش تو بنمود راست خود شکن، آيينه شکستن خطاست آينه داري در محله ..... دنيا پس از مرگ ما، چه دريا چه سراب! دنيا دُمش درازه! ... روزگار، آينه را محتاج خاکستر کند! روزگار است آن .... سنگي را که نتوان برداشت بايد بوسيد و گذاشت! ... سودا چنان خوشست که يک جا کند کسي «دنيا و آخرت به نگاهي فروختيم...» (قصاب...

''چشم دل.. (chashmdel) | Instagram photos and…

 • >
 • >
 • >
 • >

... جو خشکلب میدوی سوی سراب اندر طلب دور میبینی سراب و میدوی عاشق آن بینش خود .... بیار آن می که سودا را دوایی نیست جز حمرا پر و بالم ز جادویی گره بستست سر تا ... آن شراب گلرنگ لیکن چو فتاد شیشه بر سنگ از روی تو هر چه دید جانم بر روی تو .... این نسیم از شکن زلف اوست شعشعه این خیال زان رخ چون والضحاست در دل ما درنگر هر...

جامع الاسرار

 • >
 • >
 • >
 • >

اش را زﯾﺮ و زﺑﺮ از اوج ﻧﻬﺎل ﺑﻪ ﺣﻀﯿﺾ و ﺑﺎل اﻓﺘﺎد و ﭼﻨﺪان ﺳﺮ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ زد ﮐﻪ ... ﮔﻬﺮﺑﺎرش روﻧﻖ ﺷﮑﻦ ﺑﺎزار ﻣﺮﺟﺎن و ازﮔﻮﻧﻪ رﺧﺴﺎر ﺑﺮ ﻫﻤﺰن ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻣﻬﺮ درﺧﺸﺎن ﻗﺪ دﻻراﯾﺶ ﻧﺨﻞ .... ﻧﺸﻮد در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﮐﺴﱰ ﻧﻈﺮش ﺑﺮ داﻧﻪ ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ اﻓﺘﺎد ﺑﺎ ﻋﺰاز ﺗﻤﺎم ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺟﯿﺐ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﮔﺎه آوازی .... ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮردی روزی ﺑﺪﺷﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ درﺧﺘﯽ دﯾﺪ ﺑﺮ داﻣﺎن دﺷﺖ آﺗﺶ ﺟﻨﻮن ﺑﺨﺮوش آﻣﺪ و دﯾﮓ ﺳﻮدا .... از ﻧﻈــــــﺮ ﺑﺤــــــﺮ و ﻣــــــﻮج و آب و ﺳــــــﺮاب.

بانک ضرب المثل

 • >
 • >
 • >
 • >

10 نوامبر 2009 ... آينه چون نقش تو بنمود راست خود شكن، آيينه شكستن خطاست آينه داري در محله ..... درخت پربار، سنگ مي خورد! درخت كاهلي، بارش ... دنيا پس از مرگ ما، چه دريا چه سراب! دنيا د مش درازه! ... روزگار، آينه را محتاج خاكستر كند! روزگار است آن كه .... دنيا و آخرت به نگاهي فروختيم » سودا چنان خوشست كه يك جا كند كسي صفحه 30 از 54...

اشعار ویژه شب اول ماه محرم+اشعار زیبای خود را ارسال کنید مادحین |…

 • >
 • >
 • >
 • >

21 سپتامبر 2017 ... سنگ و خاکستر و اتش به سرم افکند ند تا بگویند ... سر سودا زده ام بین چن ندایی دارد ..... و سراب است بیعت کوفه ** ... یار دیروز و نمکدان شکن امروزند

مجموعه اشعار ساقی حمیدرضا محمدحسینی شب بی هوش یک ساقی

 • >
 • >
 • >
 • >

9 ژانويه 2013 ... دل من از شکن دل شکنان، شعله گزید. قدحی از کف ... شمع سوزان رخش، خاکستر پروانه ام. ماه تابان من ... ز سنگ دلی به چشم من نم و تری نمی زند. رهی که دیدها و دل ..... در هزاران شب سودا نه هوس ماند و نه یار .... گفتم که سراب من در وصل تو گم گردید.

پٹنہ مستقبل کا شہر ہے۔۔۔۔۔۔۔! | Scholars Impact News

 • >
 • >
 • >
 • >

15 اپریل 2017 ... مثنوی آب و سراب سے ان کے منطقی اور ریاضیاتی شعور کی شدت کا اندازہ .... اس طرح سے پیمائش کی کہ لوگوں کی جبینیں شکن آلود ہو گئیں ۔ ... ان کے افسانوں میں احتجاج بھی ہے اور وہ آگ بھی جو خرمن باطل کو جلا کر خاکستر کر سکتی ہے۔ .... 'نغمہ سنگ'اور 'شاخ زیتون' کے تخلیقی شناخت نامہ کے ساتھ رمز عظیم...

آرشیو اشعار "چه فرصتی چه شبی"

 • >
 • >
 • >
 • >

14 ژوئن 2011 ... سنگ و سیاه و سخت تمامش؟! ، سوای تو! من سی و .... گو عاشق زلف پر شکن باش ور پرسندت که ... مقدر بود خاکستر شود زهد دروغینم تو را آموخت همچون ..... در سراب تشنه کامی سوختم ابر باران ساز می .... آخر نه منم تنها در بادیهی سودا عشقِ لبِ...

بانک سخنان بزرگان اشعار هوشنگ ابتهاج

 • >
 • >
 • >
 • >

با من چرا حکایت سنگ و سبو کنی. خون می چکد ز ناله ... خاکستر. چون خواب ناز بود که باز از سرم گذشت. نامهربان من که به ناز از برم گذشت ... دریای لطف بودی و من مانده با سراب ..... کان آفتاب سایه شکن در سرای توست ...... در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت.

به اشتراک گذاشتن در :