Interview met Jeanne Domi & Veronique  

 

Gesprek met Geert & Marleen 

 

Leo De Paepe aan het woord. 

 


Een interview met de ACW voorzitter Chris Vandroogenbroeck

Waarom een ACW-website voor de gemeenteraadsverkiezingen? Het ACW is toch geen politieke partij?

Het gemeentelijk beleid staat zeer kort bij de burger, het raakt de bevolking in zijn leven van elke dag. Men hoeft geen politieke partij te zijn om begaan te zijn met en belangstelling te tonen voor de kwaliteit van de Affligemsesamenleving.

Wat is dan de bedoeling?

In eerste instantie organiseren we een bevraging over wat in Affligem kan verbeteren. Deze kan men invullen op de website. Er worden ook papieren versies verdeeld, zodat mensen die geen internet hebben kunnen deelnemen. Met de resultaten van deze bevraging maakt ACW-Affligem een beleidsplan, dat we begin september zullen overhandigen aan alle democratische politieke partijen in Affligem.

En daar eindigt het dan?

Zeker niet. We hopen dat door het invullen van de bevraging mensen gaan reflecteren over de Affligemse samenleving en hoe die door het gemeentelijk beleid georganiseerd wodrt. Democratie is meer dan om de vier of zes jaar een stem uitbrengen en dan alles maar over te laten aan de politici. Het is ook een kritisch maar constrcutief bevragen van het beleid dat zorg moet dragen voor een samenleving waarin het voor iedereen goed en aangenaam om leven is.

Hoe wil het ACW dat doen?

Met de verschillende rubrieken op de site willen wij zoveel mogelijk mensen stimuleren om een eerste stap te zetten. Zo leggen we bij de vraag in de kijker geregeld een standpunt voor, waarop men kan men kan reageren. Akkoord of niet akkoord? In de praatstoel laten we politici, kandidaat-gemeenteraadsleden, politieke partijen en sociale en culturele organisaties aan het woord. Ook hierop kan men reageren.

Alle reacties zijn welkom dus?

Ja, op voorwaarde dat ze betrekking hebben op de aangeboden inhoud en de fatsoensgrenzen niet overschrijden. Kritiek ,op het algemeen beleid van Affligem of op het beleid van burgemeester of schepenen is mogelijk. Maar voor persoonlijke aanvallen & anonieme scheldpartijen is er geen plaats op onze site.