Vrijwillgers in beweging 

Ook in Affligem ijveren mensen voor een gezond milieu, voor voldoende kinderopvang, voor een veilige schoolomgeving, voor een gezellig burtfeest...

Ze voeren actie voor meer betaalbare woningen, voor trage wegen, voor een rechtvaardig inkomen en rechtvaardige belastingen, voor ondersteuining van kansarmen...
 
Die vrijwilligers bewegen de buurt, de parochie, het dorp, de gemeente.
Ze brengen mensen samen voor bezinning, gesprek en ontspanning.
Ze zijn het gist in de deeg van de samenleving.
Ze zijn werkzaam in ACV, de Christelijke Mutualiteit, KAJ, KWB, OKRA, ziekenzorg en Pasar en allen samen behoren ze tot de brede sociale beweging van het ACW.
Heel de beweging zet ook mensen in beweging om samen bij te dragen tot een rechtvaardiger, betere en aangenamer samenleving.
 
Voor een overzicht van verenigingen kan u hier terecht: http://www.affligem.be/Socio-cultureleverenigen

Politiek niets voor jou ? Toch wel want, de politiek gaat over jou! 

Stel je eens voor, dat je huisvuil niet wordt opgehaald.

Stel dat er in de kinderopvang geen plaats meer is voor je kleinkind.

Stel dat het fietspad in je straat nog amper berijdbaar is.

Stel dat je zoon geen stukje bouwgrond vindt in de gemeente.

Stel …

 
Politiek is immers: de samenleving ordenen,
afspreken en organiseren hoe we gaan samen-leven, in ’t verkeer, met ons huisvuil, ons afvalwater, 
waar en hoe we wonen (en bouwen), en werken, en naar school gaan, waar we parken en groen voorzien, en bejaardenhuizen,
parkings voor gehandicapten, bibliotheken en sportvelden.
 
En dat allemaal … dat laten we geen zes jaar aan één stuk enkel over aan … verkozenen. 
Daarover willen we ook onze zeg doen. En de stem van velen vertolken.
Niet om ieders persoonlijke problemen op te lossen, maar voor ’t algemeen belang,
zodat we in Affligem ook goed kunnen samen-leven.
 
Verenigingen weten al hoe dat gaat: uit de botsing van ideeën, uit discussie en gesprek,
komen gezamenlijke voorstellen en oplossingen en al haalt niet iedereen zijn eigen klein gelijk,
de vriendschap en verstandhouding blijft.
Dat is samenleven.
 
Geïnteresseerd in meer weetjes over participatie, gemeenteraadsverkiezingen, politiek?
Neem een kijkje op volgende websites:

www.acw.be